Hỏi Đáp

Chi phí biến đổi là gì? So sánh chi phí cố định và chi phí biến đổi?

<3

1. Chi phí biến đổi là gì?

Khái niệm

Chi phí biến đổi là một thuật ngữ dùng để chỉ loại chi phí có xu hướng thay đổi theo quy mô sản lượng. Đây là khoản thanh toán cho các yếu tố đầu vào có thể thay đổi như nguyên liệu, nhân công, v.v.

Bạn đang xem: Chi phí bán cố định là gì

Tổng chi phí biến đổi ngắn hạn được ký hiệu là s, bởi vì tổng chi phí biến đổi tăng chậm ở mức sản lượng thấp, phản ánh ảnh hưởng của quy luật tăng lợi nhuận đối với đầu vào của yếu tố biến đổi. Khi sản lượng cao, tổng chi phí biến đổi tăng nhanh hơn do quy luật lợi nhuận giảm dần theo quy mô đối với các yếu tố đầu vào biến đổi. Chi phí biến đổi bình quân ban đầu giảm do quy luật tăng lợi nhuận của các yếu tố đầu vào khả biến, và sau đó tăng lên do quy luật lợi nhuận giảm dần đối với các yếu tố đầu vào khả biến.

Theo lý thuyết thị trường, một công ty rời khỏi thị trường nếu nó không kiếm đủ tổng doanh thu để trang trải cho tổng chi phí biến đổi của mình trong thời gian ngắn. Nếu nó tạo ra tổng doanh thu đủ để trang trải tổng chi phí biến đổi và một số chi phí cố định, nó sẽ tiếp tục sản xuất trong một thời gian, mặc dù nó có thể bị lỗ.

Tổng chi phí của bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, bao gồm cả chi phí cố định và chi phí biến đổi. Chi phí cố định là những chi phí giữ nguyên không phụ thuộc vào sản lượng. Cho dù một công ty có bán được hàng hay không thì công ty đó cũng phải trả chi phí cố định vì những chi phí này không liên quan đến sản lượng.

Ví dụ về chi phí cố định bao gồm tiền thuê nhà, tiền lương của nhân viên, bảo hiểm và đồ dùng văn phòng. Bất kể số lượng sản phẩm được sản xuất và bán ra, các công ty vẫn cần trả tiền thuê để hoạt động. Trong khi chi phí cố định có thể thay đổi theo thời gian, sự thay đổi này không phụ thuộc vào sản xuất.

Mặt khác, chi phí biến đổi phụ thuộc vào sản lượng sản xuất. Chi phí khả biến là một lượng không đổi trên một đơn vị sản xuất. Khi sản lượng và sản lượng tăng, chi phí biến đổi cũng vậy. Ngược lại, khi sản xuất ít sản phẩm hơn, chi phí biến đổi liên quan đến sản xuất giảm. Ví dụ về chi phí biến đổi là hoa hồng bán hàng, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí nguyên vật liệu sử dụng trong sản xuất. Công thức chi phí biến đổi như sau:

Tổng chi phí biến đổi = số lượng đầu ra x giá biến đổi trên một đơn vị sản lượng.

Danh mục

Xem thêm: Chi phí biến đổi trung bình là gì? Công thức và cách tính chi phí biến đổi bình quân?

Nếu các đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp được phân loại lại. Chi phí biến đổi có thể được nhóm thành các loại sau:

Tỷ lệ thay đổi

Các loại chi phí biến đổi này thể hiện sự biến động tỷ lệ thuận với sự biến động của mức độ hoạt động kinh doanh. Tỷ giá biến đổi thường được sử dụng để tính toán:

 • Chi phí Vật liệu Trực tiếp
 • Chi phí Nhân lực
 • Giảm giá Bán hàng

Hiện tại, chi phí biến đổi sẽ được tính theo công thức: y = b.x

Vị trí:

 • y: Tổng chi phí biến đổi của doanh nghiệp.
 • b: Chi phí biến đổi trên một đơn vị hoạt động.
 • x: Mức độ hoạt động của doanh nghiệp.

Nhờ đó, các công ty có thể kiểm soát tốt các chi phí biến đổi. Chủ doanh nghiệp không chỉ cần kiểm soát tổng chi phí biến đổi mà còn cần xem xét và kiểm tra kỹ lưỡng các chi phí biến đổi trên một đơn vị hoạt động.

Phí thay đổi theo cấp độ

Đây là những chi phí biến đổi thường thay đổi khi mức độ hoạt động của doanh nghiệp đạt đến một giới hạn nhất định. Các biến mức có thể được gọi là:

 • Lương công nhân
 • Điện

Tuy nhiên, hầu hết các chi phí này chỉ thay đổi khi mức hoạt động của máy được tăng hoặc giảm trong một khoảng thời gian cố định.

chi phí biến đổi chi phí biến đổi trong tiếng Anh.

2. So sánh chi phí cố định và chi phí biến đổi:

Trong kinh tế học, chi phí biến đổi và chi phí cố định là hai loại chi phí chính mà một công ty sử dụng để sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Tổng chi phí của công ty bao gồm tổng chi phí cố định và tổng chi phí biến đổi. Chi phí biến đổi thay đổi theo số lượng sản xuất. Chi phí cố định không đổi bất kể công ty sản xuất bao nhiêu.

Chi phí biến đổi là chi phí mà một công ty thực hiện liên quan đến số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà công ty sản xuất. Chi phí biến đổi của một công ty giảm khi sản lượng tăng. Ví dụ: giả sử công ty abc sản xuất cốc sứ với giá 2 đô la cho mỗi cốc. Nếu một công ty sản xuất 500 chiếc, chi phí biến đổi của nó sẽ là 1.000 đô la. Tuy nhiên, nếu công ty không sản xuất đơn vị nào thì sẽ không có chi phí sản xuất cốc biến đổi.

Mặt khác, chi phí cố định không thay đổi theo sản lượng. Chi phí cố định không thay đổi theo số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ do công ty sản xuất. Nếu không có hàng hóa hoặc dịch vụ nào được sản xuất, nó vẫn giữ nguyên giá trị. Sử dụng ví dụ tương tự ở trên, giả sử chi phí cố định của máy được công ty abc sử dụng để sản xuất cốc là 10.000 đô la mỗi tháng. Nếu công ty không sản xuất cốc trong tháng, họ vẫn phải trả phí thuê máy 10.000 đô la. Mặt khác, nếu sản xuất 1 triệu cốc thì chi phí cố định vẫn giữ nguyên. Trong ví dụ này, chi phí dao động từ $ 0 đến $ 2 triệu.

– Chi phí Biến đổi so với Cố định

Mục tiêu của bất kỳ công ty tư nhân nào là tạo ra lợi nhuận. Để tối đa hóa lợi nhuận, các công ty phải hướng tới mục tiêu tăng doanh thu và giảm thiểu chi phí. Để giảm các chi phí này, các công ty phải có khả năng xác định và đo lường các chi phí bao gồm trong các yếu tố sản xuất như tiền lương, tiền thuê, điện, nguyên liệu và vật tư. Các chi phí này có thể được chia thành hai loại: chi phí biến đổi và chi phí cố định. Bài báo này giới thiệu cho người đọc sự khác biệt giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi do một công ty phát sinh với các ví dụ.

– Chi phí biến đổi

Chi phí biến đổi là chi phí thay đổi trực tiếp với những thay đổi của mức sản lượng. Chi phí khả biến bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến mức sản xuất, chẳng hạn như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, tiền lương theo giờ và chi phí tiện ích. Ví dụ, nếu một công ty sản xuất 10.000 ô tô mỗi tháng phải chịu chi phí biến đổi là 2.000 đô la cho mỗi ô tô, thì tổng chi phí biến đổi để sản xuất 10.000 ô tô sẽ là 20 triệu đô la. Trong định giá, giá phải được đặt cao hơn chi phí sản xuất khả biến. Do đó, số dư lũy kế sau khi trừ đi chi phí biến đổi sẽ có khả năng trang trải cho tổng chi phí cố định phát sinh. Ưu điểm của chi phí biến đổi là không phát sinh chi phí khi sản xuất chậm lại và không gây căng thẳng khi mức sản xuất thấp.

– Chi phí cố định

Chi phí cố định là chi phí không thay đổi bất kể mức độ sản xuất. Ví dụ về chi phí cố định là chi phí thuê, chi phí bảo hiểm và chi phí tài sản cố định. Điều quan trọng cần lưu ý là chi phí cố định chỉ cố định so với số lượng sản xuất trong thời kỳ hiện tại và không cố định vô thời hạn khi chi phí tăng lên theo thời gian. Sản xuất 10.000 chiếc ô tô sẽ phải chịu chi phí cố định là 10 triệu đô la mỗi tháng, có hoặc không sản xuất toàn bộ. Trong một trường hợp, khi công ty muốn tăng sản lượng lên 20.000 chiếc, họ phải mua thêm thiết bị và nhà máy lớn hơn. Nhược điểm của chi phí cố định là các công ty vẫn phải chịu chi phí cố định cao trong thời kỳ mức sản xuất thấp.

Sự khác biệt giữa chi phí biến đổi và chi phí cố định là gì?

Tổng chi phí cố định và chi phí biến đổi tạo thành tổng chi phí và có thể được sử dụng để tính điểm hòa vốn, điểm mà tại đó tổng doanh thu bằng tổng chi phí và điểm phải vượt qua để có lãi. Chi phí biến đổi có thể được quản lý dễ dàng so với chi phí cố định vì chi phí biến đổi liên quan trực tiếp đến mức sản xuất trong khi chi phí cố định thì không. Tuy nhiên, chi phí biến đổi và chi phí cố định cần được liên tục đánh giá và quản lý để đảm bảo rằng chúng tương ứng với một mức sản xuất nhất định sẽ tạo ra lợi nhuận.

Sự khác biệt giữa chi phí biến đổi và chi phí cố định

 • Trong một doanh nghiệp sản xuất, chi phí biến đổi bao gồm: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí bảo dưỡng cơ khí và phụ tùng thay thế, chi phí điện nước và các yếu tố khác. Mức độ hoạt động của doanh nghiệp trong tháng kinh doanh.
 • Đối với các công ty thương mại, chi phí biến đổi bao gồm: phí địa điểm, chiết khấu hoa hồng người bán
 • Tổng chi phí cố định sẽ không đổi khi mức độ hoạt động kinh doanh khác nhau, nhưng trong giới hạn đã định.
 • Chi phí cố định của doanh nghiệp sẽ được tính trên một đơn vị sản phẩm và dịch vụ do doanh nghiệp tạo ra.
 • Căn cứ vào điều kiện hoạt động hiện tại của doanh nghiệp, chi phí cố định thường là chi phí thuê tài sản bổ sung, trả lương cho nhân viên, chi phí nhân sự, chi phí tiếp thị, nghiên cứu và đào tạo sản phẩm mới …

Tóm lại, chi phí biến đổi so với chi phí cố định

Chi phí khả biến liên quan trực tiếp đến mức sản xuất, trong khi chi phí cố định độc lập với mức sản xuất.

So với chi phí cố định, các công ty khó có thể duy trì thiết bị, nhà máy và cơ sở vật chất ngay cả ở mức sản xuất dưới mức tối ưu, do đó, chi phí biến đổi có thể dễ dàng quản lý và giảm áp lực tài chính đối với công ty.

Các công ty phải cố gắng tính giá cao hơn để trang trải cả chi phí cố định và biến đổi, đồng thời phải có khả năng hòa vốn để kiếm lợi nhuận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button