Hỏi Đáp

Đặc điểm của doanh nghiệp sản xuất là gì

Doanh nghiệp sản xuất được so sánh với một đơn vị kinh tế cơ bản, một tế bào của nền kinh tế quốc dân. Tại đây, các hoạt động được thực hiện nhằm tạo ra sản phẩm – cung cấp các loại sản phẩm này – đáp ứng nhu cầu xã hội. Vai trò của các doanh nghiệp sản xuất trong nền kinh tế thị trường là không thể phủ nhận. Hãy cùng tìm hiểu để hiểu đúng về doanh nghiệp sản xuất, mục đích quan trọng nhất trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp, sự khác biệt giữa doanh nghiệp sản xuất và những đặc điểm cơ bản …

Công ty sản xuất là gì?

Sản xuất hay sản xuất ra của cải vật chất là hoạt động chủ yếu của hoạt động kinh tế của con người. Đây là quá trình tạo ra một sản phẩm để sử dụng hoặc trao đổi thương mại. Khái niệm doanh nghiệp sản xuất dùng để chỉ doanh nghiệp kết hợp ứng dụng tài nguyên, tư liệu sản xuất với ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bạn đang xem: đặc điểm của sản xuất là gì

Quá trình sản xuất của doanh nghiệp là quá trình trong đó ba yếu tố cơ bản là sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động cùng tạo ra sản phẩm.

 • sức lao động: là khả năng lao động, là tổng hợp thể lực và tinh thần của việc kết hợp và sử dụng một người trong quá trình lao động.
 • Đối tượng lao động: Là một bộ phận của thế giới tự nhiên chịu tác động của các hoạt động lao động của con người nhằm đạt được mục đích. Biến đổi nó theo mục đích của nó. Có hai loại đối tượng lao động: một loại có sẵn trong tự nhiên (ví dụ khoáng sản, đất, đá, thủy sản …) và có liên quan đến ngành khai khoáng; loại kia là chế biến – chịu tác động của lao động trước đây (ví dụ như thép, phôi, Dệt sợi, bông …), là cơ quan lao động chủ yếu trong công nghiệp chế biến.
 • Tư liệu lao động: là một hoặc nhiều đối tượng thực hiện công việc, chuyển tác động của con người vào đối tượng lao động để biến đối tượng lao động thành sản phẩm đáp ứng nhu cầu lao động. Nhu cầu của con người. Trong sản xuất, có hai loại tư liệu lao động: bộ phận tác động trực tiếp đến đối tượng lao động theo mục đích của con người, tức là công cụ lao động (như máy móc, thiết bị sản xuất …); bộ phận tác động gián tiếp đến đối tượng lao động theo mục đích của con người quá trình sản xuất (chẳng hạn như nhà máy, nhà kho, sân bay, đường xá, phương tiện, v.v.)). Trong tài liệu lao động, công cụ lao động có vai trò quyết định đến năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Đặc điểm của công ty sản xuất

Đặc điểm chung của hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm:

1. Các quyết định sản xuất của công ty dựa trên những câu hỏi chính sau: Sản xuất cái gì? Làm thế nào để sản xuất? Sản xuất cho ai? Làm thế nào để tối ưu hóa việc sử dụng và phát triển các nguồn lực cần thiết để sản xuất sản phẩm?

2. Quy trình sản xuất là một chuỗi các công việc được thực hiện để tạo ra sản phẩm dựa trên sự kết hợp của: nguyên liệu thô; lao động; thiết bị; năng lượng và các yếu tố khác.

3. Chi phí sản xuất là các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, bao gồm: chi phí nguyên vật liệu; chi phí nhân công; chi phí khấu hao máy móc thiết bị nhà máy; chi phí năng lượng; chi phí vận hành và dịch vụ.

4. Chi phí sản xuất bao gồm: chi phí trực tiếp và gián tiếp (nếu chia nhỏ theo quan hệ sản phẩm); chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và chi phí chung (nếu chia nhỏ theo loại).

5. Giá thành sản phẩm

& gt; & gt; & gt; Mô-đun Phần mềm Quản lý Sản xuất – Chi phí Sản phẩm

Từ những đặc điểm trên của doanh nghiệp sản xuất, yêu cầu phần mềm kế toán đối với doanh nghiệp sản xuất như sau:

 • Giới thiệu về doanh nghiệp:

Quản lý quy trình sản xuất:

+ Yêu cầu sản xuất: Có thể được nhập hoặc tạo tự động từ đơn đặt hàng hoặc kế hoạch sản xuất.

+ Vé: Các vé mới có thể được nhập hoặc tạo tự động từ vé.

+ Xuất nguyên vật liệu cho sản xuất.

+ Nhập kho thành phẩm và bán thành phẩm.

+ Nhập khẩu phế liệu tái chế.

+ Chi phí

– Quản lý Chi phí Sản xuất và Định phí:

+ Quản lý Chi phí:

 • Phân tích chi phí theo danh mục: chi phí cố định, chi phí biến đổi; chi phí trực tiếp và gián tiếp; chi phí nhân sự, chi phí lao động, chi phí nhà máy, chi phí thiết bị.
 • Phân tích chi phí theo đối tượng chi phí: nhóm sản phẩm, sản phẩm, bán thành phẩm; kỹ thuật, dự án, hợp đồng

+ Chi phí:

 • Tổng hợp và tính giá thành dựa trên các đối tượng chi phí do người dùng xác định (đơn hàng, thành phẩm, bán thành phẩm, công đoạn, công việc, nguyên vật liệu …).
 • Tiêu chí phân bổ chi phí chung linh hoạt, do người dùng xác định: dựa trên tiêu chí chi phí nvl, tiêu chí giờ lao động, các yếu tố cố định.
 • Phân tích cấu trúc giá cả.
 • Phân tích biến động giá theo thời gian.
 • So sánh chi phí thực tế và chi phí cụ thể
 • Yêu cầu bổ sung:

Giao diện đơn giản và dễ sử dụng.

– Chi phí hợp lý.

– Không ngừng cập nhật và kiểm soát thông tin chính xác …

Xem thêm:

& gt; & gt; & gt; Thống kê Sản xuất của Doanh nghiệp

& gt; & gt; & gt; Chi tiết về các giải pháp phần mềm erp dành cho doanh nghiệp sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button