Hỏi Đáp

Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động gia công chuyển tiếp

Điều kiện khấu trừ và hoàn thuế đầu vào của quá trình gia công chuyển tiếp là gì? Việt Nam là một trong những thị trường gia công lớn nhất trên thế giới. Hoạt động gia công phần mềm chuyển tiếp và gia công phần mềm đang diễn ra phổ biến ở Việt Nam. Khi đó, việc khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hoạt động gia công chuyển tiếp như thế nào cho đúng quy định của pháp luật? Công ty kiểm toán es-glocal xin chia sẻ với bạn.

Khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với gia công chuyển tiếp

Khấu trừ, hoàn thuế VAT hoạt động gia công chuyển tiếp

1. Gia công chuyển tiếp là gì?

Bạn đang xem: Hàng hóa gia công chuyển tiếp là gì

  • Xử lý

Điều 178 Luật Thương mại số 36/2005 / qg11 (“Luật Thương mại 2005”) nêu rõ:

“Gia công thương mại là hoạt động thương mại trong đó bên nhận gia công sử dụng một số hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của nhà cung cấp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn của quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để được trả công.”

  • Chuyển tiếp

Điều 34 của Nghị định 12/2006 / nd-cp của Chính phủ hướng dẫn Luật Thương mại 2005 nêu rõ:

Thương nhân có quyền chuyển tiếp quá trình xử lý. Do đó:

1. Sản phẩm gia công của hợp đồng gia công này được sử dụng làm nguyên liệu gia công cho các hợp đồng gia công khác tại Việt Nam.

2. Sản phẩm gia công của hợp đồng gia công trước được giao cho người vận hành do bên nhận gia công chỉ định theo hợp đồng gia công tiếp theo.

Do đó có thể hiểu gia công chuyển tiếp là hoạt động gia công, trong đó bên nhận gia công là nhiều doanh nghiệp và sản phẩm gia công là đối tượng gia công. Sau này, vẫn chỉ có một bên đặt hàng.

2. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào gia công chuyển tiếp

Điều 17 (1) Thông tư số 219/2013 / tt-btc về thuế giá trị gia tăng (Thông tư số 219) quy định rằng để được khấu trừ và hoàn thuế đầu vào trong quá trình gia công chuyển tiếp, doanh nghiệp phải:

a) Hợp đồng gia công xuất khẩu và phụ lục hợp đồng (nếu có) ký với nước ngoài, trong đó ghi rõ cơ sở tiếp nhận tại Việt Nam.

b) Hóa đơn gtgt ghi rõ giá gia công, số lượng thanh toán cho hàng gia công ở nước ngoài (theo giá quy định trong hợp đồng ký với bên nước ngoài) và tên cơ quan tiếp nhận do bên nước ngoài chỉ định.

c) Phiếu xuất kho (gọi là vận đơn) đối với sản phẩm gia công chuyển tiếp (gọi là vận đơn), có đầy đủ xác nhận của người gửi hàng và người nhận hàng đối với sản phẩm gia công chuyển tiếp và được Hải quan quản lý hợp đồng gia công của người gửi hàng xác nhận .

d) Hàng hóa gia công cho nước ngoài phải thanh toán qua ngân hàng theo quy định tại Điều 16 Thông tư 219.

Về việc thu gom, thủ tục nhờ thu và vận đơn của sản phẩm gia công chuyển tiếp, thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Vì vậy, doanh nghiệp cần lưu ý thêm về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thông thường:

– Ký hợp đồng gia công xuất khẩu chỉ định cơ sở nhận hàng tại Việt Nam;

– Mở hóa đơn gtgt, trong đó ghi rõ giá gia công, số lượng đã thanh toán ở nước ngoài cho hàng gia công và tên cơ quan tiếp nhận do bên nước ngoài chỉ định.

– Phiếu xuất kho sản phẩm gia công trung gian có đầy đủ giấy tờ chứng minh của bên giao, bên nhận sản phẩm gia công trung gian và cơ quan hải quan về hợp đồng gia công giữa bên giao và bên nhận.

p>

Ví dụ:

Một công ty ký hợp đồng gia công xuất khẩu 200.000 đôi đế giày ở nước ngoài. Giá gia công là 800 triệu đồng. Hợp đồng quy định rõ, giao đế cho công ty b tại Việt Nam để sản xuất giày thành phẩm.

Trong trường hợp này, công ty a thuộc hoạt động gia công hàng hóa xuất khẩu chuyển tiếp. Công ty A ghi rõ số lượng, chủng loại, quy cách sản phẩm giao khi làm hồ sơ chuyển nhượng sản phẩm đế cho Công ty B. Tổng doanh thu từ hoạt động gia công đế là 800 triệu đồng, thuế GTGT được tính là 0%.

Văn phòng kiểm toán es-glocal chúc bạn thành công.

Theo dõi thêm:

  • 04 Điều kiện khấu trừ và hoàn thuế đầu vào đối với hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu;
  • Hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng có được khấu trừ hay hoàn thuế không?
  • Trường hợp xem xét thanh toán không dùng tiền mặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button