Hỏi Đáp

Cơ chế một cửa là gì? Quy chế, nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa?

Vấn đề giải quyết các thủ tục hành chính ngày càng được quan tâm do yêu cầu của người dân ngày càng cao. Để thích ứng với thực tế, cơ chế một cửa ra đời là một hình thức cải cách thủ tục nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Cơ chế này đã được áp dụng cho chính quyền địa phương để cải cách thủ tục hành chính từ mức thấp nhất. Các thủ tục hành chính được thiết kế đơn giản hóa và công khai, minh bạch giúp rút ngắn thời gian giao dịch giữa nhân sự và cơ quan hành chính.

Luật sư Tư vấn pháp luật miễn phí Điện thoại 24/7: 1900.6568

Bạn đang xem: Bộ phận một cửa tiếng anh là gì

* Cơ sở pháp lý

– Nghị định số 61/2018 / nĐ-cp ngày 23 tháng 4 năm 2018 quy định cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với thủ tục hành chính;

– Thông tư 01/2018 / tt-vpcp ngày 23 tháng 11 năm 2018 hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định số 61/2018 / nĐ-cp ngày 23 tháng 4 năm 2018 quy định một cửa, một cửa liên thông hành chính các thủ tục.

1. Cửa hàng một cửa là gì?

Theo quy định tại Điều 3, Khoản 1, Nghị định số 61/2018 / nĐ-cp về thực hiện cơ chế một cửa, trong cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính có định nghĩa của cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính.Cơ chế trạm. Các thủ tục hành chính cho quyết định như sau:

Cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính là phương thức “một cửa liên thông” để tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính, kiểm tra, giám sát, đánh giá thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân của cơ quan có thẩm quyền.Cách thức tiến hành thủ tục. – Cửa hàng trung chuyển quy định tại khoản 3 Điều này.

Một cơ chế có hai dạng: một là giải quyết vấn đề trong tổ chức; thứ hai, có sự kết hợp của các thể chế có thể giải quyết vấn đề. Cơ chế một cửa dạng hai là cơ chế một cửa liên thông.

Cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính là phương thức phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả của nhóm hoặc thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính được liên thông, giám sát và thông qua bộ phận một cửa quy định tại khoản 3 Điều này để giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, Cơ chế một cửa quốc gia cho phép người khai hải quan gửi thông tin và chứng từ điện tử, thực hiện các thủ tục hải quan và xuất nhập khẩu hàng hóa với các cơ quan chức năng quốc gia thông qua một hệ thống thông tin tích hợp. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; cơ quan hải quan quyết định việc thông quan, giải phóng hàng hóa trên hệ thống thông tin tích hợp.

Xem thêm: Bài phân tích các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ý nghĩa tiếng Anh của cơ chế một cửa là: cơ chế một cửa.

Cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính là phương thức tổ chức tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giám sát, theo dõi, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính. Các cá nhân phụ trách qua Bộ phận Một cửa.

2. Các quy tắc và nguyên tắc thực hiện oss:

* Quy định triển khai oss

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa bắt đầu từ việc công dân nộp hồ sơ và nhận văn bản từ cơ quan nhà nước. Việc tiếp nhận hồ sơ là một chiều, tức là người có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính đề xuất và đề nghị nộp hồ sơ. Các tổ chức, cá nhân có nhiều cách khác nhau để gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền, chẳng hạn như:

– Một cửa trực tiếp tại các cơ quan chức năng;

– Thông qua dịch vụ: có thể thông qua dịch vụ bưu chính công ích do Thủ tướng Chính phủ quy định, dịch vụ do doanh nghiệp hoặc cá nhân thuê hoặc dịch vụ công được pháp luật cho phép;

– Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

Sau khi nộp hồ sơ thành công, công dân sẽ nhận được giấy tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn trả kết quả. Và bạn có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ thông qua mã số văn bản do Trang thông tin điện tử Cổng dịch vụ công quốc gia và Trang thông tin điện tử cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

Xem thêm: Luật áp dụng theo những nguyên tắc nào? Nguyên tắc áp dụng các công cụ pháp lý?

Đối với các phòng chức năng, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ theo yêu cầu, xử lý, xem xét, đánh giá hồ sơ để đảm bảo giải quyết các vấn đề dân sinh. Chuyển đến cơ quan chức năng (nội bộ) hoặc cơ quan có thẩm quyền để xử lý các trường hợp đấu nối.

Người có thẩm quyền bố trí hoặc phân công cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vấn đề cần giải quyết. Họ sẽ giải quyết và gửi kết quả của quá trình hành chính để phê duyệt.

Đây là những bước cơ bản để mọi người hiểu quy trình làm việc của cơ quan nhà nước và hiểu được vai trò và trách nhiệm của họ ở giai đoạn nào. Mỗi bước của thủ tục hành chính đều có quy định riêng về phương thức, thời gian giải quyết để cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng nhiệm vụ, thủ tục và đảm bảo quyền lợi của người dân. Vì vậy, trong từng trường hợp cụ thể, người dân có quyền tìm hiểu và nắm rõ các thủ tục hành chính của mình, nghĩa vụ của công dân và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước.

* Nguyên tắc triển khai oss

– Sự hài lòng của tổ chức và cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả của dịch vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan chức năng.

– Thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quản lý tập trung, thống nhất.

– Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai và minh bạch với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền. bên phải.

– Trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, có sự tham gia của tổ chức, cá nhân, quá trình giải quyết thủ tục hành chính được giám sát, kiểm tra, giám sát, giám sát và đánh giá theo các phương thức khác nhau.

Xem thêm: Nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong quản lý nhà nước

– Không thu phí thực hiện các thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật.

– Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.

– Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về thực hiện Cơ chế một cửa, Cơ chế một cửa liên thông trong thủ tục hành chính mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

3. Ưu điểm và nhược điểm của oss:

* Ưu điểm của oss

– Giúp khắc phục các thủ tục rườm rà, tiết kiệm thời gian và tránh chồng chéo giấy tờ.

– Tinh gọn và cô đọng bộ máy nhà nước

– Chi phí thực hiện thống nhất các thủ tục hành chính.

* Nhược điểm của oss

Xem thêm: Nguyên tắc trả lương và thời hạn trả lương hàng tháng

Những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận, mang lại sự thuận tiện, hiệu quả cho công tác giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian qua, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân. Những thành tựu này cần được phát huy và phát triển hơn nữa. Để làm được điều này, chúng ta cần nhìn ra những hạn chế để xác định vấn đề và đề xuất biện pháp khắc phục.

Cơ chế “một cửa” cũng có một số điểm bất tiện. Trong quá trình hoạt động cho đến nay, Trung tâm Một cửa đã bộc lộ một số hạn chế, trong đó lớn nhất là tính chưa hoàn thiện. Đó là:

-Các nhu cầu đa dạng về dịch vụ hành chính của công dân chưa được đáp ứng.

– Chưa được giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp hành chính.

– Việc đầu tư trang thiết bị chưa đồng đều, chỉ tập trung vào những nơi trọng điểm, cấp cao làm giảm hiệu quả công việc, tăng thời gian giải quyết các thủ tục liên quan.

– Việc giải quyết thủ tục hành chính còn chậm và còn ách tắc do trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức nhà nước chưa được đào tạo đồng bộ.

– Tách các phòng ban dẫn đến kết nối yếu, thay đổi thủ tục thường xuyên dẫn đến kéo dài thời gian xử lý và siết chặt trách nhiệm giữa các cơ quan.

– Chỉ khắc phục được những bất cập trong phạm vi hành chính, chưa có sự đồng bộ giữa các ngành và giữa các ngành với chính quyền khu vực.

Xem thêm: Giá thầu là gì? Đặc điểm, nguyên tắc và phương thức đấu thầu là gì?

– Không có tư cách pháp nhân trong các cơ quan hành chính như cơ quan chuyên môn, mô hình tổ chức không ổn định, công chức chưa đảm bảo công việc.

– Các cấp lãnh đạo chưa quan tâm đúng mức đến “Trung tâm dịch vụ một cửa” về cơ sở vật chất, đào tạo kỹ năng và các mặt khác của công chức thi hành công vụ.

– Một số khó khăn nội bộ của quản trị oss:

– Văn bản quy phạm pháp luật của một số cơ quan nhà nước cấp trên chưa rõ ràng, thẩm quyền xử lý còn chồng chéo, quyền cấp ủy, bộ phận chưa hợp lý trong một số lĩnh vực, gây tranh chấp giữa cán bộ và công dân.

– Cơ quan chức năng chưa bao quát hết công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của bộ phận.

– Trình độ nghiệp vụ của cán bộ tiếp nhận và phản hồi văn bản chưa được chuẩn hóa và thường xuyên trau dồi. Các quy định không được thực thi nghiêm túc, gây phiền hà cho công dân.

– Việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính chưa thực sự đảm bảo, đó là: chưa mở sổ tài khoản theo yêu cầu để thực hiện theo dõi toàn diện 100% thủ tục hành chính; không có phiếu hẹn nhận và trả kết quả trong một số lĩnh vực dẫn đến một số hồ sơ bị trễ nhưng không tương quan thống kê; bộ phận thụ lý tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chưa đạt yêu cầu như: chưa ban hành quy cách hồ sơ, thông báo hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết. …

– Đơn vị chưa tận dụng tối đa cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, chưa tích cực ứng dụng phần mềm công nghệ điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.

Xem thêm: Hòa giải dân sự là gì? Nguyên tắc hòa giải trong tố tụng dân sự?

– Hồ sơ thanh toán không được giám sát chặt chẽ; có nhiều tài liệu quá hạn chưa được kiểm tra và yêu cầu xin lỗi.

– Giải quyết thủ tục hành chính phải thông qua hội đồng, thiếu linh hoạt giữa các ngành (phải chờ nhiều văn bản rồi mới họp thông qua, chứ không thể xin ý kiến ​​bằng văn bản).

p>

Trên đây là những thông tin cơ bản về PMNM là gì, quy trình giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận nào, PMNM là gì. Qua thực tiễn, có thể thấy những hạn chế của người dân trong việc hiểu biết giám sát, kiểm soát và hỗ trợ các cơ quan chức năng hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết các vấn đề cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button