Hỏi Đáp

Doanh nghiệp sản xuất là gì? Đặc điểm doanh nghiệp sản xuất?

Sản xuất ngày nay được ví như một đơn vị kinh tế cơ bản, một tế bào của nền kinh tế quốc dân. Trong doanh nghiệp sản xuất, các hoạt động được thực hiện nhằm tạo ra sản phẩm và cung cấp các loại sản phẩm này để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Vai trò của các doanh nghiệp sản xuất trong nền kinh tế thị trường là không thể phủ nhận. Vậy, công ty sản xuất là gì? Đặc điểm và quy trình là gì?

1. Công ty sản xuất là gì?

Hoạt động sản xuất hay sản xuất ra của cải vật chất về cơ bản được hiểu là hoạt động chủ yếu trong hoạt động kinh tế của con người. Đây là quá trình tạo ra một sản phẩm để sử dụng hoặc trao đổi thương mại. Khái niệm doanh nghiệp sản xuất dùng để chỉ doanh nghiệp sử dụng các nguồn lực và tư liệu sản xuất, kết hợp với ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bạn đang xem: đặc điểm sản xuất kinh doanh là gì

Quá trình sản xuất của doanh nghiệp được hiểu là sự kết hợp của ba yếu tố cơ bản: sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động để có thể tạo ra sản phẩm. Cụ thể:

-Khả năng lao động: được hiểu là khả năng lao động, là tổng thể sự kết hợp và sử dụng thể lực và trí lực trong quá trình lao động.

– Đối tượng lao động: Được hiểu là bộ phận của giới tự nhiên chịu tác động của hoạt động lao động của con người nhằm biến đổi nó theo mục đích của nó. Có hai loại đối tượng lao động: một loại có sẵn trong tự nhiên (ví dụ khoáng sản, đất, đá, thủy sản …) và liên quan đến công nghiệp khai thác; loại thứ hai là chế biến – chịu ảnh hưởng của lao động trước đây (ví dụ như thép, phôi thép , sợi dệt, bông …), là cơ quan lao động chính trong công nghiệp chế biến.

–Vật liệu lao động: Là người hiểu một hoặc nhiều đối tượng thực hiện nhiệm vụ tác động của con người vào đối tượng lao động nhằm biến đối tượng lao động thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người. Trong sản xuất có hai tư liệu lao động cụ thể: bộ phận tác động trực tiếp đến đối tượng lao động theo mục đích của con người, tức là công cụ lao động; bộ phận gián tiếp của quá trình sản xuất. Trong tài liệu lao động, công cụ lao động có vai trò quyết định đến năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

doanh nghiệp sản xuất tên tiếng anh là: production enterprise.

2. Đặc điểm của Công ty Sản xuất:

Đặc điểm chung của nhà sản xuất bao gồm:

– Các quyết định sản xuất của công ty dựa trên các câu hỏi chính cụ thể, chẳng hạn như hỏi các câu hỏi sau: Sản xuất cái gì? Làm thế nào để sản xuất? Sản xuất cho ai? Làm thế nào để tối ưu hóa việc sử dụng và phát triển các nguồn lực cần thiết để sản xuất sản phẩm?

– Quá trình sản xuất được hiểu là một chuỗi các công việc nhằm tạo ra sản phẩm dựa trên sự kết hợp của: nguyên vật liệu; lao động; thiết bị; năng lượng và các yếu tố khác.

– Chi phí sản xuất là chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, bao gồm: chi phí nguyên vật liệu; chi phí nhân công; chi phí khấu hao máy móc thiết bị nhà máy; chi phí năng lượng; chi phí vận hành sản xuất và dịch vụ.

– Chi phí sản xuất bao gồm: chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp (nếu phân theo mối quan hệ sản phẩm); chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và chi phí chung (nếu chia nhỏ theo loại).

– Giá thành sản phẩm là toàn bộ chi phí sản xuất để sản xuất ra số lượng thành phẩm (thành phẩm) trong một thời gian nhất định.

Từ đặc điểm của doanh nghiệp sản xuất nêu trên, yêu cầu về phần mềm kế toán đối với doanh nghiệp sản xuất như sau:

-Về hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất:

+ Quản lý quy trình sản xuất:

Yêu cầu sản xuất: Có thể được nhập hoặc tạo tự động từ đơn đặt hàng hoặc kế hoạch sản xuất.

Đơn đặt hàng công việc: Đơn đặt hàng mới có thể được nhập hoặc tạo tự động từ đơn đặt hàng công việc.

Xuất khẩu nguyên liệu thô cho sản xuất.

Dự trữ thành phẩm và bán thành phẩm.

Nhập chất thải tái chế.

Tính toán chi phí.

+ Quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành:

Quản lý chi phí: Phân tích chi phí theo phân loại: chi phí cố định, chi phí biến đổi; chi phí trực tiếp và gián tiếp, chi phí nhân sự, lao động, nhà máy và thiết bị; phân tích chi phí theo đối tượng chi phí: nhóm sản phẩm, nhóm sản phẩm, nhóm bán thành phẩm; Cơ khí , Dự án, Hợp đồng

Tính giá thành: Tổng hợp và tính giá thành theo đối tượng kế toán chi phí do người dùng xác định (đơn hàng sản xuất, thành phẩm, bán thành phẩm, công đoạn, dự án, nguyên vật liệu …); tiêu chuẩn phân bổ chi phí chung linh hoạt, do người dùng xác định: theo chi phí nvl, tiêu chuẩn giờ làm việc, các yếu tố cố định; phân tích cơ cấu chi phí; biến động giá trong kỳ phân tích; so sánh chi phí thực tế và giá tiêu chuẩn

– Yêu cầu bổ sung:

+ Giao diện đơn giản và dễ sử dụng.

+ Mức phí hợp lý.

+ Không ngừng cập nhật và kiểm soát thông tin chính xác …

3. Cách làm cho hoạt động kinh doanh sản xuất của bạn hoạt động hiệu quả:

Cách làm cho doanh nghiệp của bạn hiệu quả:

– Năng suất: Cân bằng giữa hiệu quả và năng suất thành lợi nhuận. Năng suất thấp cũng có nghĩa là chi phí cao hơn do lãng phí lao động và chi phí vận hành. Hiểu và cân bằng tỷ lệ lý tưởng giữa lao động, tổng chi phí, nguyên vật liệu và nhu cầu là rất quan trọng đối với bất kỳ nhà sản xuất nào. Đây có lẽ là điểm đặc trưng nhất của một doanh nghiệp sản xuất.

– Kiểm soát Chất lượng: Nếu chất lượng sản xuất của sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, công ty có thể không tồn tại. Trải nghiệm của khách hàng đối với tất cả các sản phẩm có thương hiệu phải tích cực. Ví dụ, chiếc Galaxy Note của Samsung có thể gây ra thảm họa cho Samsung khi pin của thương hiệu nổi tiếng của họ bắt lửa, khiến các hãng hàng không cấm sản phẩm này trên máy bay.

– Thiết kế tốt: Các nhà sản xuất với tư cách là nhà sản xuất phải đảm bảo rằng sản phẩm của họ được thiết kế tốt để sản phẩm của họ có thể đánh bại đối thủ cạnh tranh. Khi được thiết kế với chất lượng và sự đổi mới trong tâm trí, các sản phẩm sẽ nổi bật giữa đám đông. Chính sự thay đổi trong ngành, thiết kế chất lượng cao và sự đổi mới đã đưa Apple trở thành một thương hiệu nổi tiếng thế giới.

– Hiệu quả về chi phí: Từ phân phối lao động đến hỗ trợ rô bốt, thông qua chất lượng vật liệu và đơn giá, có nhiều tác động đến hiệu quả chi phí sản xuất. Nếu không hiệu quả về chi phí, một sản phẩm được sản xuất đơn lẻ cũng có thể thất bại và gây nguy hiểm cho lợi nhuận của toàn bộ công ty.

4. Quy trình sản xuất và quy trình quản lý doanh nghiệp sản xuất:

Hiểu biết của chúng tôi về quy trình sản xuất như sau:

Quá trình sản xuất được hiểu là quá trình tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh có thể được sử dụng trên thị trường. Trong số đó, nhà sản xuất đóng vai trò hoàn thiện các sản phẩm này và cung cấp cho người tiêu dùng.

Có hai quy trình sản xuất phổ biến hiện nay:

– Sản xuất lấy sản phẩm làm trung tâm: chỉ hiệu quả khi sản xuất số lượng nhỏ và các mặt hàng được tiêu chuẩn hóa

– Sản xuất trung tâm theo quy trình: Sản xuất nhiều loại hàng hóa khác nhau theo lô vừa và nhỏ.

Các loại hàng hóa khác nhau có quy trình sản xuất khác nhau. Các quy trình sản xuất này chủ yếu phụ thuộc vào từng loại mặt hàng, với chi phí nguyên vật liệu và nhân công được tách biệt hoàn toàn.

Quy trình Kinh doanh Sản xuất:

Hoạt động quản lý (quản lý quy trình sản xuất) của doanh nghiệp sản xuất có sự tham gia của tất cả các bộ phận của nhà máy (Ban giám đốc nhà máy và các bộ phận trực thuộc, bộ phận kinh doanh), trình tự cụ thể như sau:

– Bộ phận sản xuất kế thừa kế hoạch sản xuất từ ​​bộ phận kinh doanh, lập kế hoạch sản xuất chi tiết theo công đoạn sản xuất.

– Doanh nghiệp sản xuất dự trù nguyên vật liệu sản xuất theo kế hoạch sản xuất và dự trữ nguyên vật liệu hiện có.

– Sản xuất sẽ kiểm tra và theo dõi thời gian ngừng hoạt động của máy móc để ước tính nguyên vật liệu sửa chữa và bảo dưỡng.

– Lập yêu cầu mua vật tư tiêu hao, yêu cầu giao / nhận vật tư tiêu hao, chuyển cho bộ phận kỹ thuật kiểm tra và gửi cho bộ phận thu mua.

– Theo kế hoạch và nguồn lực thích hợp, bắt đầu xây dựng “lệnh làm việc”, chuyển đến phân xưởng và công đoạn sản xuất của nhà máy cho quá trình sản xuất.

– Theo dõi tiến độ và thống kê sản xuất chi tiết theo kế hoạch sản xuất.

– Kết hợp, kiểm tra và đánh giá chất lượng của thành phẩm.

Một công ty sản xuất là một doanh nghiệp chịu trách nhiệm trực tiếp cung cấp hàng hóa trên thị trường tiêu thụ. Đặc biệt là những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của con người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button