Hỏi Đáp

Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách

Biểu mẫu

Hợp đồng vận chuyển hành khách là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó người vận chuyển vận chuyển hành khách, hành lý đến điểm đến đã thoả thuận và hành khách phải trả tiền cước vận chuyển (Điều 522) Bộ luật Dân sự số 91/2015 / qh13, ngày 24 tháng 11 năm 2015).

Giới thiệu

Hợp đồng vận chuyển hành khách mẫu

Bạn đang xem: Hợp đồng vận chuyển hành khách là gì

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hợp đồng hành khách

ID:… / 2018 / hĐvchk / vplsĐms

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015 / qh13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ …

Theo nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2018, năm … chúng tôi bao gồm:

Hãng vận chuyển hành khách (sau đây gọi là Bên A):

Tên tổ chức: …

Địa chỉ trụ sở chính: …

Mã doanh nghiệp: …

Người đại diện theo pháp luật là Ông / Bà: …

Vị trí: …

Điện thoại: …

Email: …

Khách hàng (sau đây gọi là Bên B):

Tên tổ chức: …

Địa chỉ trụ sở chính: …

Mã doanh nghiệp: …

Người đại diện theo pháp luật là Ông / Bà: …

Vị trí: …

Điện thoại: …

Email: …

(Nếu hành khách là cá nhân, vui lòng viết như sau):

Khách hàng (sau đây gọi là Bên B)

Họ và tên: …

Năm sinh: … / … / …

Số CMND …, ngày cấp … / … / …, nơi cấp: …

Nơi thường trú: …

Nơi ở hiện tại: …

Điện thoại: …

Email: …

Cả hai bên đồng ý và đồng ý giao kết hợp đồng vận chuyển hành khách với các điều khoản sau:

Vấn đề chủ đề của Điều 1

1. Bên A đồng ý vận chuyển hành khách và hành lý cho Bên B.

2. Điểm xuất phát: số nhà … đường …, phường …, quận …, thành phố … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

3. Nơi đến: tại số nhà … đường …, phường …, quận …, thành phố … lúc … giờ … phút, ngày … tháng …

4. Phương thức vận chuyển hành khách và hành lý:…

Điều 2. Hành khách, Hành lý và Vận chuyển

Số lượng hành khách: … người.

Trọng lượng hành lý: … kg / người.

Phương tiện vận chuyển phải đảm bảo các yêu cầu về chất lượng sau:…

Mức phí, Phương thức thanh toán của Điều 3

Phí vận chuyển hành khách:… vnd / người (bằng chữ:…).

Phí vận chuyển hành lý:… vnd / kg / người (bằng chữ:…).

Thanh toán: …

Điều 4. Thời hạn, địa điểm và phương thức thực hiện hợp đồng

Hợp đồng này được thực hiện từ … / … / … đến … / … / …

Địa điểm giao nhận hành lý giữa Bên A và Bên B: số nhà … đường …, phường …, quận …, thành phố … giờ … phút, ngày … tháng. ..

Phương thức thực hiện hợp đồng: …

Điều 5. Quyền và Nghĩa vụ của Bên A

1. Quyền của Bên A:

1. 1. Bên B phải thanh toán đầy đủ tiền cước vận chuyển hành khách, tiền cước hành lý ký gửi vượt mức quy định.

1. 2. Từ chối chở khách trong các trường hợp sau:

Hành khách của Bên B không tuân thủ các quy định của Bên A hoặc có những hành vi mất an toàn như gây rối trật tự xã hội, cản trở công việc của Bên A, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe và an toàn tài sản của người khác trong suốt hành trình; trong trường hợp này, hành khách không quyền trả lại hàng hóa, sẽ bị trừng phạt.

Vì tình trạng sức khỏe của hành khách, người đó nhận thức rõ rằng việc vận chuyển sẽ gây nguy hiểm cho hành khách hoặc những người khác trên hành trình.

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

(Cả hai bên đồng ý về các quyền cụ thể khác và ghi chúng vào hợp đồng này).

2. Nghĩa vụ của Bên A:

2. 1. Bằng phương tiện đã thỏa thuận, theo lộ trình đưa hành khách từ điểm đi đến điểm đến đúng thời gian, an toàn; đảm bảo đủ chỗ cho hành khách, không vượt quá trọng tải.

2. 2. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho hành khách theo quy định của pháp luật.

2. 3. Đảm bảo thời gian khởi hành đã được thông báo hoặc thỏa thuận.

2. 4. Hành lý mang theo được trả lại cho hành khách hoặc người có quyền nhận hành lý tại địa điểm đã thỏa thuận theo thời gian và lộ trình.

2. 5. Hoàn trả tiền cước (nếu có) cho hành khách theo quy định của pháp luật.

(Hai bên đồng ý về các nghĩa vụ cụ thể khác và ghi chúng vào hợp đồng này).

Điều 6 Quyền và Nghĩa vụ của Bên B

1. Quyền của Bên B:

Yêu cầu sử dụng đúng phương thức vận chuyển và giá trị hàng hóa được vận chuyển theo lộ trình đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

Miễn phí vận chuyển đối với hành lý ký gửi và hành lý xách tay (nếu có) trong giới hạn thỏa thuận trong hợp đồng này.

Nếu bên A có lỗi mà không giao hàng đến địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng này thì bên A phải chịu chi phí phát sinh hoặc bồi thường thiệt hại.

Nếu Bên A từ chối vận chuyển hàng hóa theo quy định tại khoản đầu tiên của Điều 5 của hợp đồng này, toàn bộ hoặc một phần cước phí sẽ bị tính.

Nhận hành lý của bạn tại địa điểm đã thỏa thuận vào thời gian và tuyến đường chính xác.

Thực hiện theo các thủ tục theo quy định của pháp luật để tạm ngừng du lịch trong thời hạn.

(Cả hai bên đồng ý về các quyền cụ thể khác và ghi chúng vào hợp đồng này).

2. Nghĩa vụ của Bên B:

Thanh toán đầy đủ cước phí vận chuyển hành khách, cước hành lý quá cước và lưu giữ hành lý xách tay.

Đã đến điểm xuất phát vào thời gian đã thỏa thuận.

Tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của hãng vận chuyển và các quy định khác liên quan đến an toàn giao thông.

(Hai bên đồng ý về các nghĩa vụ cụ thể khác và ghi chúng vào hợp đồng này).

Điều 7. Trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại

Nếu tính mạng, sức khỏe và hành lý của hành khách bị thiệt hại, Bên A sẽ bồi thường theo quy định của pháp luật.

Nếu thiệt hại hoàn toàn do lỗi của hành khách thì Bên A không phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và hành lý của hành khách.

Nếu hành khách vi phạm các điều kiện vận chuyển đã thỏa thuận và gây thiệt hại cho Bên A hoặc bên thứ ba thì phải bồi thường thiệt hại.

Điều 8 Đơn phương Chấm dứt Thực hiện Hợp đồng Vận tải Hành khách

Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu từ chối vận chuyển hành khách theo quy định tại Điều 1, Khoản 2, Điều 5 của hợp đồng này.

Nếu Bên A vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều 2. 1, 2.3, 2.4.5 của hợp đồng này thì hành khách có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng.

Giải quyết tranh chấp Tiêu đề IX

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề vướng mắc cần giải quyết, hai bên cùng nhau thỏa thuận, thống nhất để giải quyết kịp thời, hợp tình, hợp lý. Nếu thương lượng không thành thì một trong các bên có quyền khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền theo pháp luật.

Điều 10. Các thỏa thuận khác

Hai bên đồng ý rằng họ đã hiểu đầy đủ các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ký kết hợp đồng này.

Cả hai bên đồng ý tuân theo các điều khoản của hợp đồng này mà không quy định bất kỳ điều kiện nào khác.

Hợp đồng này là … bản, mỗi bản gồm … trang, có hiệu lực pháp lý như nhau và được giao cho Bên A … bản, Bên B … bản. /.

Hợp đồng vận chuyển hành khách mẫu: Tải xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button