Hỏi Đáp

Kinh tế học (Economics) là gì? Mục đích nghiên cứu

Kinh tế

Khái niệm

kinh tế học Tên tiếng Anh là kinh tế học.

Bạn đang xem: Kinh tế học nghiên cứu là gì

Kinh tế học là khoa học về cách các cá nhân và xã hội chọn sử dụng các nguồn lực khan hiếm của họ.

Kinh tế học là khoa học xã hội nghiên cứu việc sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ.

Các vấn đề cốt lõi

Các nhà kinh tế đồng ý rằng vấn đề trọng tâm trong kinh tế học là vấn đề khan hiếm.

Tôi nói điều này bởi vì bất kỳ tổ chức nào, chính phủ, doanh nghiệp, cá nhân hay nền kinh tế nói chung đều phải đối mặt với sự khan hiếm trong nền kinh tế. Đó là:

– Đối với cá nhân, sự khan hiếm thể hiện ở tiền bạc, ham muốn nhiều hơn nhưng tiền (thu nhập) có hạn. Hoặc nếu bị gò ép về thời gian (mỗi ngày chỉ có 24 tiếng), muốn làm nhiều nhưng quỹ thời gian có hạn thì ai cũng phải dành thời gian để nghỉ ngơi và tiếp tục công việc.

– Đối với doanh nghiệp, chúng ta có thể thấy sự khan hiếm về vốn, thiếu vốn để có lao động tốt, máy móc thiết bị. Hay tình trạng thiếu hụt lao động, đặc biệt là lao động có chất lượng.

– Đối với một nền kinh tế , cả nước mạnh và nước nghèo đều phải đối mặt với tình trạng khan hiếm.

Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu kinh tế học nhằm giải thích cách thức hoạt động của nền kinh tế và cách các tác nhân kinh tế tương tác.

Các nguyên tắc kinh tế được áp dụng vào đời sống xã hội, kinh doanh, tài chính và hành chính công, kể cả trong tội phạm học, sư phạm, xã hội học, luật và nhiều lĩnh vực khoa học khác. nghiên cứu khác.

Danh mục

Giống như các ngành khoa học khác, kinh tế học được nghiên cứu ở các cấp độ khác nhau. Kinh tế học được chia thành hai phần chính, Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô.

– Kinh tế học vi mô là một nhánh của kinh tế học nghiên cứu và phân tích hành vi kinh tế của các tác nhân trong nền kinh tế: người tiêu dùng, công ty, doanh nghiệp và chính phủ.

Kinh tế học vi mô là nghiên cứu về hành vi kinh tế của các cá nhân, các nhóm cá nhân tạo nên nền kinh tế.

– Kinh tế học vĩ mô là một nhánh kinh tế học nghiên cứu các vấn đề kinh tế chung của một nền kinh tế như tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp, chính sách. Kinh tế vĩ mô …

Kinh tế học vĩ mô xem xét toàn bộ nền kinh tế và nghiên cứu các vấn đề tổng thể của nền kinh tế.

Nếu chúng ta coi nền kinh tế như một bức tranh, thì kinh tế học vĩ mô nghiên cứu bức tranh toàn cảnh. Kinh tế học vi mô nghiên cứu mọi chi tiết tạo nên bức tranh.

Mặc dù có những khác biệt nhưng giữa kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô có mối quan hệ chặt chẽ.

Chúng ta không thể hiểu các hiện tượng kinh tế vĩ mô mà không xem xét các quyết định kinh tế vi mô vì những thay đổi trong toàn bộ nền kinh tế là kết quả của quyết định của hàng triệu người.

(Tham khảo: Tổng quan về Kinh tế học và Kinh tế học vi mô, Các chủ đề phức tạp trong Công nghệ Giáo dục a)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button