Hỏi Đáp

Lệnh chi tiền thực chi | Học kế toán online – Kế toán Việt Hưng

Nguyên tắc kế toán thanh toán tiền thực tế trong đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp

Các đơn vị hành chính sự nghiệp được cấp vào ngân sách sử dụng tài khoản 012 “Trả vàng thật” để phản ánh số tiền xuất kho theo hối phiếu, nộp tiền thực tế cho đơn vị số tiền của tài khoản tiền gửi và rút tiền ký quỹ.

Bạn đang xem: Lệnh chi tiền thực chi là gì

Lệnh chi tiền thực thi

1 câu kết thúc và nội dung của tài khoản 012

– Đặt hàng bằng tiền thật

Người ghi nợ : Số tiền được cấp bởi đơn đặt hàng đã thực sự được thanh toán.

b ê n Có: Số tiền thực tế được sử dụng bởi lệnh thanh toán thực tế từ khoản trợ cấp.

Số dư Nợ: Số dư chưa sử dụng.

Tài khoản 012 – Để thanh toán tiền thật, có 2 tài khoản phụ:

– Tài khoản 0121-Năm trước: Phản ánh việc nhận và sử dụng kinh phí được cấp theo trình tự thực chi của ngân sách đã sử dụng nhưng chưa quyết toán năm trước.

Tài khoản này có 2 tài khoản Cấp 3:

+ Tài khoản 01211-Chi phí định kỳ: Phản ánh số tiền thực chi cho các đơn hàng đã nhận trong năm trước và sử dụng cho các hoạt động hàng ngày.

+ Tài khoản 01212-Tiêu dùng bất hợp pháp: Phản ánh số tiền đã thực thanh toán cho các đơn hàng đã nhận trong năm trước và được sử dụng cho các hoạt động phi pháp.

– Tài khoản 0122-Năm hiện tại: Phản ánh việc nhận và sử dụng vốn theo lệnh chi thực tế thông qua tài khoản tiền gửi do nsnn mở trong năm hiện tại.

Tài khoản này có 2 tài khoản Cấp 3:

+ Tài khoản 01221 – Chi định kỳ: Phản ánh số tiền đơn hàng nhận được trong năm và được sử dụng cho các hoạt động thường xuyên để thanh toán bằng tiền thực tế.

+ Tài khoản 01222-Tiêu dùng bất hợp pháp: Phản ánh số tiền thực nhận của đơn đặt hàng trong năm hiện tại và được sử dụng cho các hoạt động phi pháp.

Xem Thêm: Hướng dẫn Kế toán Hoạt động Phí HSC

2 Nguyên tắc Kế toán

– Tài khoản này được đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng để nộp tiền thực tế và rút tiền ký quỹ theo lệnh do đơn vị hành chính sự nghiệp cấp vào tài khoản tiền gửi của đơn vị.

– Tài khoản này được ghi nhận khi đơn vị nhận và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thông qua lệnh chi, chi tiết theo danh mục nsnn.

– Khi nhà nước cấp lệnh chi cho một đơn vị, đơn vị phải theo dõi chi tiết tiền cấp cho các nhiệm vụ thường xuyên và không theo kế hoạch theo năm ngân sách (năm trước, năm nay) và số lượng lệnh. bạn đã dùng.

– Số dư của tài khoản này phải bằng số tiền phát hành trừ (-) số tiền thực sử dụng.

Lệnh chi tiền thực chi

3 Phương pháp Kế toán

1- Khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu nộp tiền thật vào tài khoản tiền gửi, vui lòng ghi:

ghi nợ vào tài khoản 012- lệnh nộp tiền thật (tương ứng với chi tiết tài khoản).

2-Khi đơn vị thực chi từ nguồn kinh phí do đơn vị cấp theo nhiệm vụ cụ thể, ghi:

Tài khoản 012 – Đơn hàng Thanh toán Tiền thật (tương ứng với chi tiết tài khoản).

3- Nếu người thanh toán thanh toán nsnn từ số tiền nhận được trong lệnh thanh toán thực tế:
  1. a) Do sử dụng không hết, phản ánh số phải trả, ghi:

nợ tài khoản 012- lệnh chi tiền thực (ghi) (chi tiết tài khoản tương ứng).

  1. b) Do lạm dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu thanh toán, vui lòng viết:

Có TK 012 – Lệnh Thanh toán Tiền Thực (Ghi sổ) (tương ứng với Chi tiết Tài khoản) (Số Cá nhân, Tổ chức Thanh toán nhầm và Trả lại Đơn vị).

Ngoài ra, hãy viết:

ghi nợ tài khoản 012- lệnh chi tiền thực tế (chi tiết tài khoản tương ứng) (ghi) (số đơn vị đã thu của cá nhân, tổ chức và nộp cho nsnn).

4- Các khoản chi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt vào cuối năm tài chính:

– Kế toán phải chuyển toàn bộ số phát sinh của bên nợ của tài khoản năm nay sang tài khoản năm trước để duyệt quyết toán, ghi:

Nợ TK 012- Phải trả Tiền Thực (01221, 01222) (ghi).

Ngoài ra, hãy viết:

Nợ TK 012- Lệnh chi tiền thực (01211, 01212) (số dương).

– Kế toán phải chuyển tất cả số tiền tích lũy được trên các khoản ghi có của tài khoản năm nay sang tài khoản của năm trước chờ quyết toán cuối cùng được phê duyệt, ghi:

Có TK 012 – Đơn hàng Thanh toán Tiền tệ Thực tế (01221.01222) (đã ghi).

Ngoài ra, hãy viết:

Có tài khoản 012- Đơn hàng đã thanh toán tiền thật (01211.01212) (dương).

5-Khi báo cáo được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ghi:

Nợ TK 012-Phải trả tiền thật (0121) (Ghi).

Ngoài ra, hãy viết:

Có TK 012- Đơn hàng (đã ghi) thanh toán tiền thật (0121).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button