Đẩy nhanh tiến độ triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II  – 

Triển khai nhanh chóng các mạng truyền dữ liệu cá nhân thứ cấp

Bạn đang xem: Mạng truyền số liệu chuyên dùng là gì

Xem thêm: Sự khác biệt giữa server-side rendering và client-side rendering | Từ coder đến developer – Tôi đi code dạo

n Đảm bảo khả năng truy cập giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung và sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu một cách an toàn, phục vụ công tác hướng dẫn, quản lý xây dựng chính quyền điện tử từ tỉnh, trung ương đến địa phương, Hoạt động của Thành phố Thông minh , Chuyển đổi số 2025, Hướng tới năm 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông (tiếp theo, tt.) Đang nỗ lực đảm bảo kết nối mạng truyền số liệu riêng thứ cấp (tslcd) với toàn bộ hệ thống và hoạt động của các cơ quan đảng và nhà nước cấp ba. .

Ứng dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại xã Liên Minh (Vụ Bản). Ứng dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại xã Liên Minh (Vụ Bản).

Mạng TSLCD cấp II là hạ tầng truyền dẫn căn bản trong kết nối các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử và liên thông, chia sẻ dữ liệu được phân cấp cho các cơ quan Đảng và Nhà nước cấp tỉnh. Đây là mạng truyền dẫn dùng riêng có tính an toàn, bảo mật, tốc độ cao với dung lượng lớn không bị ngắt quãng, đáp ứng sự chỉ đạo kịp thời nhanh chóng của lãnh đạo tỉnh tới các địa phương trong mọi điều kiện thời tiết, thời gian, đảm bảo vận hành các ứng dụng phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh, thay thế các mạng công cộng, đường truyền thương mại đã sử dụng trước đây. Với những lợi ích đó, từ năm 2012 trên địa bàn tỉnh ta, mạng TSLCD đã được Cục Bưu điện Trung ương triển khai tại 55 cơ quan, đơn vị. Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Cục Bưu điện Trung ương, Sở TT và TT đã làm tốt nhiệm vụ đầu mối hướng dẫn, triển khai mạng TSLCD, giúp các cơ quan, đơn vị nhận thức được những lợi ích trong việc triển khai, sử dụng mạng TSLCD nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã triển khai dịch vụ truyền hình trực tuyến và các dịch vụ gửi nhận văn bản điện tử xác thực, web, truyền dữ liệu trên hệ thống. Ngoài ra, các đơn vị còn khai thác mạng TSLCD để triển khai những hệ thống nghiệp vụ như hệ thống một cửa, hệ thống quản lý hồ sơ công việc, hệ thống quản lý khai thác hồ sơ công chức, viên chức trong tỉnh, cổng thông tin điện tử… Tuy nhiên, trong tổng số 55 đơn vị mới chỉ có các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố sử dụng một số dịch vụ ứng dụng trên mạng TSLCD. Các đơn vị khác hầu như chưa khai thác các ứng dụng trên mạng TSLCD mà chỉ sử dụng mạng internet thông thường. Điều này ngoài lãng phí tiền đầu tư máy móc, trang thiết bị còn dẫn đến nguy cơ mất an toàn thông tin, cơ sở dữ liệu cũng như không đáp ứng được yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, vận hành đô thị thông minh và chuyển đổi số của tỉnh. Nguyên nhân của tình trạng này được xác định do: Việc ký kết hợp đồng giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đường truyền còn phân tán, chưa tập trung dẫn đến tình trạng có đơn vị ký kết sử dụng, có đơn vị không sử dụng; nhiều đơn vị kết nối mạng TSLCD nhưng lại chưa khai thác các dịch vụ ứng dụng nên việc phải chi trả kinh phí cho duy trì thường xuyên cũng là một gánh nặng cho các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị cấp xã. Bên cạnh đó, việc chưa có quy định chung bắt buộc các đơn vị phải sử dụng dịch vụ ứng dụng đồng loạt cũng kéo theo những khó khăn cho quản lý và thống kê số liệu của cơ quan quản lý Nhà nước khi bắt buộc phải triển khai, đầu tư hạ tầng, sử dụng các dịch vụ trên mạng TSLCD.

Để khắc phục tình trạng này, ngày 24/12/2021, UBND tỉnh đã có văn bản số 993 / ubnd-vp7 về việc sử dụng mạng tslcd thứ cấp cho tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống. Các cơ quan nhà nước ba cấp của tỉnh. Theo đó, mô hình mạng tslcd cấp II áp dụng trên địa bàn tỉnh là: thiết lập điểm tích hợp mạng tslcd công cộng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, kết nối 371 điểm là các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã. , Các quận, huyện, thị xã của thành phố và các tỉnh. Các dịch vụ do tslcd cấp ii cung cấp bao gồm: các dịch vụ quy định tại Điều 5 Thông tư số 27/2017 / tt-btttt; nỗ lực toàn tỉnh trong xây dựng chính quyền điện tử, vận hành thành phố thông minh và chuyển đổi số toàn tỉnh (hội nghị truyền hình mạng hệ thống, hệ thống thông tin báo cáo, phần mềm quản lý tệp tin) chia sẻ các ứng dụng phục vụ hoạt động. Mạng tslcd thứ cấp được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh không chỉ đảm bảo an toàn thông tin mà còn đảm bảo chất lượng đường truyền ổn định. Dự kiến ​​đến đầu tháng 5 năm 2022, mạng tslcd thứ cấp của tỉnh sẽ được khai trương và đưa vào sử dụng. Trên cơ sở này, Sở Thông tin và Truyền thông cùng với Bưu điện Trung ương (Bộ Thông tin và Truyền thông) hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai mạng tslcd. Giao trưởng phòng công nghệ thông tin phối hợp với cán bộ kỹ thuật của 2 công ty viễn thông vnpt nam định và viettel nam định xác định vị trí lắp đặt mạng tslcd, tiến hành lắp đặt cấu hình thiết bị mạng trong văn phòng. Tỉnh và hướng dẫn sử dụng. Bộ phận TT và TT đã hoàn thành cài đặt cấu hình tại một điểm chung của trung tâm tích hợp dữ liệu gồm: phần mềm quản lý vận hành; phần mềm một cửa điện tử liên thông 3 cấp độ; phần mềm nội bộ cán bộ, công chức, viên chức, họp trực tuyến, v.v. ., để Giữ an toàn cho dữ liệu. Tính đến ngày 31/3/2022, tỉnh ta đã hoàn thành việc xây dựng cổng tslcd cho 366 cơ quan, đơn vị, cơ bản hoàn thành việc truy cập 1.275 máy vi tính 4 cấp theo yêu cầu của chính phủ. Các tổ chức và đơn vị được kết nối với mạng tslcd.

Xem thêm: Chỉ số giá sản xuất là gì? Khi nào nên sử dụng chỉ số giá sản xuất?

Tuy nhiên, cho đến nay việc triển khai mạng tslcd trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại như: công tác tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và ký kết hợp đồng triển khai mạng tslcd ở cấp xã chưa kịp thời. ; một số huyện, xã chưa thực hiện theo quy hoạch mạng tslcd đã được ubnd phê duyệt; một số xã không điều tra lắp đặt mạng tslcd cho các xã mà chuyển sang các công ty viễn thông hỗ trợ các trường THPT lắp đặt thiết bị truyền hình trực tuyến.

Triển khai và sử dụng tslcd cấp độ ii là yêu cầu bắt buộc để xây dựng lộ trình chính phủ điện tử. Để triển khai có hiệu quả mạng tslcd thứ cấp theo đúng lộ trình đã định trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh công khai, giải tỏa vướng mắc đối với việc hoàn thiện mạng dùng riêng cho tất cả các đơn vị. Để tăng cường quản lý mạng tslcd, yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông tư vấn kỹ thuật toàn diện, rõ ràng cho đơn vị về việc triển khai mạng tslcd; có phương án kết nối mạng tslcd với mạng lan nội bộ và máy tính của đơn vị. để đảm bảo hoạt động của nó. Các huyện ủy, thành ủy tiếp tục đôn đốc, tạo điều kiện để các thị xã hoàn thành việc triển khai mạng tslcd, chuẩn hóa thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp yêu cầu. Địa chỉ ip của mỗi đơn vị. Đồng thời ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng tslcd thứ cấp của tỉnh trong thời gian sớm nhất, thống nhất quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu bảo mật, sẵn sàng và các ưu điểm khác, sẵn sàng phục vụ công tác quản lý điều hành của tỉnh. Chính quyền các cấp. /.

baonamdinh.com.vn

Xem thêm: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Mục đích và ý nghĩa

Viết một bình luận