Hỏi Đáp

Ministry of Industry and Trade là gì, trách nhiệm ra sao? | CareerLink.vn

Ministry of Industry and Trade là gì, trách nhiệm ra sao?

Ministry of Industry and Trade là gì? Ministry of Industry and Trade còn gọi là Bộ Công thương có nhiệm vụ tạo ra và duy trì một môi trường bình đẳng và thuận lợi hơn cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp và thương mại.

Bạn đang xem: Ministry of industry and trade là gì

“Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ xây dựng và thực hiện các chính sách được thiết kế để kích thích ngành công nghiệp quốc gia và thương mại trong nước và quốc tế.”

Bạn đang xem: Ministry of industry and trade là gì

Bộ Công Thương có những trách nhiệm chính nào?

Bạn đang xem: Ministry of industry and trade là gì

Để hiểu rõ hơn về Bộ Công Thương là gì, hãy cùng xem xét một số trách nhiệm chính của Bộ Công Thương.

Bạn đang xem: Ministry of industry and trade là gì

—— Xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách phát triển ngoại thương và hợp tác kinh tế quốc tế, soạn thảo luật và các quy định về thương mại trong nước và nước ngoài, hợp tác kinh tế và đầu tư nước ngoài, xây dựng quy chế và tổ chức thực hiện. Nghiên cứu và đưa ra các khuyến nghị về hài hòa pháp luật kinh tế, thương mại trong nước và gắn pháp luật kinh tế, thương mại của đất nước với các hiệp định, thỏa thuận đa phương và song phương.

Bạn đang xem: Ministry of industry and trade là gì

– Xây dựng kế hoạch phát triển thương mại nội địa, nghiên cứu đề xuất cải cách hệ thống lưu thông thương mại, thúc đẩy và phát triển thị trường thành thị và nông thôn, thúc đẩy điều chỉnh cơ cấu thương mại ngành lưu thông, cải tiến phương thức lưu thông và vận hành dây chuyền, hiện đại hậu cần và thương mại điện tử.

Bạn đang xem: Ministry of industry and trade là gì

– Theo dõi và phân tích các hoạt động của thị trường và cung cầu hàng hóa, tổ chức và điều chỉnh cung và cầu của các thị trường hàng tiêu dùng chính và chuẩn hóa việc phân bổ các tư liệu sản xuất chính.

Bạn đang xem: Ministry of industry and trade là gì

——Nghiên cứu và đưa ra phương pháp quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, xây dựng danh mục hàng hóa, tổ chức thực hiện kế hoạch hạn ngạch xuất nhập khẩu, xác định số lượng hạn ngạch, cấp giấy phép; soạn thảo và thực hiện chính sách đấu thầu hạn ngạch xuất nhập khẩu.

Bạn đang xem: Ministry of industry and trade là gì

– Xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến thương mại công nghệ để điều chỉnh việc nhập khẩu công nghệ, nhập khẩu thiết bị và xuất khẩu công nghệ trong nước bị hạn chế xuất khẩu và tái xuất khẩu công nghệ. nhập khẩu.

Bạn đang xem: Ministry of industry and trade là gì

-Nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các chính sách hợp tác kinh tế thương mại đa phương và song phương, chịu trách nhiệm đàm phán các vấn đề kinh tế thương mại đa phương và song phương, đàm phán với các bên ở nước ngoài, ký kết các văn bản liên quan và giám sát việc thực hiện.

Bạn đang xem: Ministry of industry and trade là gì

Thiết lập và tổ chức các cơ chế liên lạc đa phương và song phương giữa các chính phủ về các vấn đề kinh tế và thương mại. Xử lý các vấn đề lớn trong quan hệ kinh tế và thương mại của các quốc gia cụ thể, và điều chỉnh các hoạt động kinh tế và thương mại với các quốc gia chưa thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bạn đang xem: Ministry of industry and trade là gì

– Định hướng chung của các nỗ lực quốc gia trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Xây dựng và thực hiện chính sách đầu tư nước ngoài, kế hoạch cải cách, tham gia xây dựng chiến lược phát triển đầu tư nước ngoài, kế hoạch trung và dài hạn.

Bạn đang xem: Ministry of industry and trade là gì

– Chấp thuận các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc các doanh nghiệp thành lập hoặc thay đổi các lĩnh vực kinh doanh bị hạn chế hoặc các doanh nghiệp quản lý hạn ngạch. Giám sát việc thực hiện pháp luật, quy chế, hợp đồng và các quy định của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bạn đang xem: Ministry of industry and trade là gì

Chỉ đạo và giám sát các nỗ lực trên toàn quốc nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và các cơ hội kinh doanh khác, cũng như việc thành lập và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong nước.

Bạn đang xem: Ministry of industry and trade là gì

-Chịu trách nhiệm về hợp tác kinh tế đối ngoại của đất nước. Xây dựng và thực hiện các chính sách, quy định về hợp tác kinh tế đối ngoại, hướng dẫn và kiểm tra giám sát các dự án ký hợp đồng với nước ngoài, hợp tác lao động và các doanh nghiệp tư vấn thiết kế.

Bạn đang xem: Ministry of industry and trade là gì

Đề xuất các biện pháp và chính sách quản lý cụ thể để hướng dẫn đầu tư nước ngoài. Chấp thuận cho các công ty trong nước đầu tư ra nước ngoài, thành lập các tổ chức (không bao gồm các công ty tài chính) và giám sát hoạt động của các công ty đó.

Bạn đang xem: Ministry of industry and trade là gì

Tương đương với tên của các bộ công thương trên thế giới

Bạn đang xem: Ministry of industry and trade là gì

– Algeria: Bộ Công nghiệp và Mỏ – Bộ Công nghiệp và Mỏ

– Campuchia: Bộ Công nghiệp, Mỏ và Năng lượng

– Ai Cập: Bộ Công nghiệp, Thương mại và Công nghiệp nhỏ

– Pháp: Bộ Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp

– Hoa Kỳ: Department of Commerce – Bộ Thương mại

– Thái Lan: Bộ Công nghiệp – Bộ Công nghiệp

Bạn đang xem: Ministry of industry and trade là gì

Tôi hy vọng những chia sẻ trên có thể giúp bạn hiểu Bộ Công Thương là gì. Vui lòng truy cập Careerlink.vn để biết thêm các điều khoản tài chính.

Bạn đang xem: Ministry of industry and trade là gì

Trâm Nguyễn

Bạn đang xem: Ministry of industry and trade là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button