Hỏi Đáp

Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành – KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP

Tin tức Kế toán: Đối tượng và Phương pháp Định phí và Định mức Sản xuất

Trong bài viết này, Kế toán Hà Nội xin giới thiệu: Đối tượng Định phí Sản xuất và Đối tượng Định phí Sản phẩm. Xác định và phân biệt giữa đối tượng chi phí sản xuất và đối tượng chi phí sản phẩm . Phương pháp kế toán Phương pháp sản xuất và giá thành sản phẩm.

Bạn đang xem: đối tượng tính giá thành là gì

1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

1.1.Khái niệm: Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

– Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất (cpsx) là phạm vi tập hợp chi phí (có giới hạn). Còn được gọi là nơi xuất hiện chi phí, nơi xảy ra chi phí.

– Đối tượng định giá là một số sản phẩm, bán thành phẩm, công việc, dịch vụ và dịch vụ cần được định giá trên một đơn vị.

1.2. Nhận biết và phân biệt: Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm và giá thành sản phẩm.

Các điểm sau đây là cần thiết để xác định và phân biệt đối tượng chi phí sản xuất và đối tượng giá thành sản phẩm.

a) Các đặc điểm của quá trình dựa trên quá trình sản xuất. Đơn giản hay phức tạp để thực hiện.

– Cách làm đơn giản.

+ Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất có thể là một sản phẩm hoặc toàn bộ quá trình sản xuất (nếu sản xuất một sản phẩm) hoặc có thể là một nhóm sản phẩm (nếu sản xuất nhiều sản phẩm trong cùng một quá trình lao động).

+ Trong trường hợp này, đối tượng chi phí là sản phẩm cuối cùng.

– Phức tạp để thực hiện.

+ Đối tượng định phí sản xuất có thể là bộ phận, chi tiết sản phẩm, công đoạn gia công, phân xưởng sản xuất hoặc nhóm chi tiết, bộ phận sản phẩm. …

+ Trong trường hợp này, đối tượng chi phí là thành phẩm ở bước sản xuất cuối cùng hoặc bán thành phẩm trong từng bước sản xuất.

b) Dựa trên loại hình sản xuất. Sản xuất đơn chiếc, sản xuất hàng loạt nhỏ hoặc sản xuất hàng loạt lớn.

– Đối với sản xuất đơn chiếc và sản xuất hàng loạt nhỏ.

+ Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là đơn hàng riêng.

+ Đối tượng chi phí trong ví dụ này là Sản phẩm trên mỗi đơn đặt hàng.

– Đối với sản xuất số lượng lớn, phụ thuộc vào quy trình sản xuất (đơn giản hay phức tạp).

+ Đối tượng định phí sản xuất có thể là bộ phận, chi tiết sản phẩm, công đoạn gia công, phân xưởng sản xuất hoặc nhóm chi tiết, bộ phận sản phẩm, v.v.

+ Trong trường hợp này, đối tượng chi phí là thành phẩm ở bước sản xuất cuối cùng như đã trình bày ở trên hoặc bán thành phẩm trong từng bước sản xuất.

2. Các phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành.

2.1. phương pháp hạch toán chi phí.

–Phương pháp kế toán chi phí sản xuất là phương pháp hoặc hệ thống phương pháp dùng để tập hợp và phân loại chi phí sản xuất trong một phạm vi giới hạn của đối tượng kế toán chi phí.

-Phương pháp hạch toán giá thành: bao gồm các phương pháp hạch toán chi phí theo sản phẩm, theo đơn đặt hàng, theo công đoạn kỹ thuật, theo phân xưởng và theo nhóm sản phẩm. Chờ đã …

-Áp dụng phương pháp hạch toán chi phí sản xuất trong kế toán hàng ngày: kế toán mở thẻ hoặc sổ cái chi tiết chi phí sản xuất cho từng đối tượng đã xác định, phản ánh chi phí phát sinh. Tổng chi phí hàng tháng cho mỗi đối tượng được liên kết với đối tượng này.

Mỗi phương pháp tập hợp chi phí tương ứng với một đối tượng tập hợp chi phí, do đó, tên của phương pháp thể hiện các đối tượng mà nó cần tập hợp và phân loại chi phí.

2.2. Phương pháp tính phí.

– Phương pháp tính giá thành được hiểu là một phương pháp hoặc hệ thống các phương pháp tính giá thành đơn vị sản phẩm, thuần túy mang tính kỹ thuật trong việc tính giá thành của từng đối tượng tập hợp chi phí. Nói cách khác, phương pháp tính giá thành sản phẩm là phương pháp và cách thức tính toán, xác định giá thành đơn vị của từng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.

-Các phương pháp tính giá thành bao gồm: phương pháp trực tiếp, phương pháp bước (tổng chi phí), phương pháp tỷ lệ, phương pháp hệ số, phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm và phương pháp liên hợp. Đối với tính giá thành sản phẩm của từng doanh nghiệp cụ thể, theo đối tượng hạch toán và đối tượng tính giá thành có thể sử dụng một trong các phương pháp nêu trên, hoặc kết hợp nhiều phương pháp.

Ở trên giới thiệu về Hiệp hội Kế toán: Đối tượng và Phương pháp Định phí và Định phí Sản xuất. Tìm hiểu cách tính chi phí bằng cách:

– Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp đặt hàng tại đây,

– Cách tính chi phí sản xuất bằng cách dễ dàng tại đây,

– Cách tính chi phí sản xuất theo phương pháp Hệ số tại đây,

– Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp tỷ lệ tại đây,

Dich vu ke toan tron goi so 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button