Hỏi Đáp

Dự án đầu tư là gì? Các đặc điểm và phân loại dự án đầu tư?

Đầu tư giờ đây đã trở thành một việc rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vì thị trường kinh tế nước ta ngày càng hòa nhịp với thị trường thế giới, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Việc đầu tư lớn vào các công trình xây dựng đã mang lại nhiều lợi ích cho nước ta trong những năm gần đây. Vậy, dự án đầu tư là gì? Đặc điểm và cách phân loại dự án đầu tư hiện nay là gì? Hi vọng bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về những vấn đề trên.

Cơ sở pháp lý

Bạn đang xem: Dự án đầu tư kinh doanh la gì

 • Luật Đầu tư năm 2014;
 • Nghị định số 118/2015 / nĐ-cp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Đầu tư;

1. Dự án đầu tư là gì?

Về mặt hình thức, chúng ta có thể hiểu dự án đầu tư là một tập hợp các tài liệu, tập hợp các tài liệu trình bày các hoạt động và chi phí một cách chi tiết và có hệ thống, đạt được kết quả theo kế hoạch và đạt được những mục tiêu nhất định trong tương lai.

Về nội dung, dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau được lập kế hoạch nhằm đạt được một mục tiêu cụ thể bằng cách tạo ra một kết quả cụ thể trong một khoảng thời gian. Trong một khoảng thời gian cụ thể, bằng cách sử dụng một tài nguyên cụ thể.

Từ góc độ quản lý, dự án đầu tư là công cụ quản lý lâu dài việc sử dụng vốn, nguyên vật liệu và lao động để tạo ra các kết quả tài chính, kinh tế và xã hội.

Dự án là một chuỗi các hoạt động được liên kết được tạo ra để đạt được một kết quả cụ thể trong một ngân sách và khung thời gian cụ thể.

Theo Luật Đầu tư 2014: “Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất đầu tư vốn trung hạn và dài hạn để thực hiện hoạt động đầu tư thương mại trong một lĩnh vực xác định trong thời hạn xác định”.

Do đó, xét trên nhiều khía cạnh, dự án đầu tư được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, tác giả tóm tắt khái niệm về dự án đầu tư như sau:

Dự án đầu tư là tập hợp thông tin, dữ liệu, hoạt động và một số yếu tố tài chính, lao động … để thực hiện một kế hoạch đã được xây dựng trước đó. Mục đích cuối cùng của hoạt động này là đưa các sáng kiến, ý tưởng vào cuộc sống như dự định ban đầu. Đồng thời, dự án đầu tư là cơ sở để các cơ quan chức năng quốc gia thực hiện các biện pháp quản lý và cấp giấy phép đầu tư. Là cơ sở để các nhà đầu tư triển khai các hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của các dự án. Đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục nhà đầu tư quyết định đầu tư và các tổ chức tín dụng cấp vốn cho dự án.

Dự án đầu tư Dự án đầu tư bằng tiếng Anh

Xem thêm: Các dự án đầu tư xây dựng mới nhất theo danh mục

2. Đặc điểm Dự án Đầu tư:

Thứ nhất là dự án đầu tư trong thời gian xây dựng có thể là dự án ngắn hạn hoặc dự án dài hạn. Chúng bị giới hạn bất kể thời gian thực hiện. Cụ thể hơn:

– Thời gian hoạt động của dự án đầu tư trong Khu kinh tế không quá 70 năm.

– Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài Khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm có thời gian dài hơn nhưng không quá 70 năm.

Hai dự án đầu tư luôn có mục tiêu rõ ràng

Dù bạn đang xây dựng dự án đầu tư nào, thời gian thực hiện bao lâu, chi phí ước tính ra sao,… thì đều phải có mục đích rõ ràng và mục tiêu cụ thể. .

Mục tiêu đầu tư cũng là một trong những nội dung quan trọng được thể hiện trong Đề xuất dự án đầu tư nộp hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư. Do đó, để được phê duyệt dự án, những người chuẩn bị ngân sách, đội ngũ nhân sự và nhà đầu tư phải đặt ra các mục tiêu cụ thể dựa trên quá trình thực hiện dự án.

Tuổi thọ của một dự án đầu tư bị giới hạn

Thứ ba vâng, các khoản đầu tư có thể chuyển nhượng

Xem thêm: Giấy phép, tệp, lệnh và thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục 45 Luật Đầu tư 2014, bao gồm:

– không phải là một trong những trường hợp chấm dứt;

– Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài thì phải đáp ứng các điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài;

-Nếu việc chuyển nhượng dự án có liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các điều kiện pháp lý khác có liên quan (nếu có).

3. Hạng mục Dự án Đầu tư:

I. Đầu tư vào các dự án bằng quỹ đầu tư

I. Dự án đầu tư công

 • Vốn Ngân sách Quốc gia;
 • Vốn Trái phiếu Chính phủ;
 • Vốn Trái phiếu Chính phủ Quốc gia;
 • Vốn Trái phiếu Chính quyền Địa phương;
 • Hỗ trợ phát triển chính thức (oda)
 • Vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài;
 • Đầu tư phát triển tín dụng đầu tư quốc gia;
 • Thu nhập còn lại cho vốn đầu tư nhưng chưa bao gồm trong ngân sách quốc gia;
 • Các khoản vay khác từ ngân sách địa phương

Thứ hai, tầm quan trọng và quy mô của các dự án theo dự án đầu tư

Xem thêm: Dự án nhóm b là gì? Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm b như thế nào?

Theo cách phân loại này, dự án đầu tư được chia thành 4 nhóm dự án:

 • Dự án có tầm quan trọng quốc gia: Dự án đầu tư độc lập hoặc một nhóm công trình có liên quan chặt chẽ với nhau đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

+ Sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên;

+ Tác động môi trường đáng kể hoặc tác động môi trường nghiêm trọng tiềm ẩn;

+ Sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất từ ​​hai vườn lúa nước từ 500 ha trở lên;

+ Hơn 20.000 người nhập cư ở miền núi và hơn 50.000 người ở các khu vực khác;

+ Các mặt hàng yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt do Quốc hội xác định

 • dự án nhóm;
 • dự án nhóm b; dự án nhóm c
 • dự án nhóm a, nhóm b, dự án nhóm c.

Ba là, phân loại dự án đầu tư là đầu tư

Dự án đầu tư có cấu phần xây dựng: là các dự án đầu tư như xây dựng mới, xây dựng lại, nâng cấp, mở rộng công trình xây dựng, bao gồm cả việc mua sắm tài sản, mua sắm thiết bị. Thiết bị dự án

Xem thêm: Điều kiện của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Dự án đầu tư không bao gồm cấu phần xây dựng: là dự án đầu tư mua tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua, bảo dưỡng, nâng cấp thiết bị, máy móc, v.v.

4. Dự án được phân loại theo lĩnh vực đầu tư

Dự án đầu tư trong lĩnh vực giao thông vận tải: dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, đường thủy, hoạt động đầu tư tư duy, bảo trì và phát triển hệ thống giao thông;

 • Dự án đầu tư vào lĩnh vực nông-lâm-ngư-diêm nghiệp
 • Dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp;
 • Dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp; khu vực xây dựng;

Thứ Năm, Đầu tư theo Khu vực

 • Theo Tỉnh, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, ..
 • Theo Vùng: Đông Bắc, Tây Bắc, Đồng bằng sông Hồng Long, Đồng bằng sông Hồng, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ Vùng đất.

Thứ sáu, các dự án đầu tư từ các nguồn tài trợ khác

 • Cho vay Thương mại;
 • Vốn Liên doanh;
 • Vốn Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài;
 • Tài trợ Thị trường Tài chính
 • Tư nhân Vốn

4. Giờ hoạt động của dự án đầu tư:

– Thời gian hoạt động của dự án đầu tư trong Khu kinh tế không quá 70 năm.

– Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài Khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm có thời gian dài hơn nhưng không quá 70 năm.

– Đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất mà chủ đầu tư chậm bàn giao đất thì thời gian nhà nước chậm giao đất không tính vào thời gian hoạt động đầu tư. dự án.

p>

Xem Thêm: Cách Tính và Hạn chế Chi phí Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng

5. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

I. Các trường hợp giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Khi cần làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

+ Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

+ Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại Điều 23 (1) của Luật Đầu tư.

– Các trường hợp không phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

+ Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

+ Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại Điều 23 (2) Luật Đầu tư;

+ Đầu tư theo hình thức góp vốn, góp vốn cổ phần, góp vốn của tổ chức kinh tế.

Xem chi tiết: Chức năng và nhiệm vụ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

– Dự án đầu tư quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật này do nhà đầu tư, tổ chức kinh tế trong nước thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Đầu tư. .

– Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này thì nhà đầu tư làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Điều 37 Luật Đầu tư.

2. Thẩm quyền tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

+ Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ở địa bàn kém phát triển để thành lập khu công nghiệp, ban quản lý khu chế xuất các ủy ban và khu công nghệ cao.

– Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu. Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế, bao gồm:

+ Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

Xem thêm: Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư theo Luật đầu tư năm 2022

+ Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt trụ sở hoặc dự kiến ​​thực hiện dự án đầu tư tại địa điểm đặt trụ sở chính hoặc cơ quan thực hiện tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các trường hợp sau dự án đầu tư:

+ Các dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Dự án đầu tư thực hiện đồng thời trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Cơ quan giám sát trong các trường hợp nêu trên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các tài liệu có giá trị khác. Giá trị pháp lý tương đương cấp cho nhà đầu tư trước ngày luật đầu tư có hiệu lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button