Hỏi Đáp

Ý nghĩa thống kê (Statistical Significance) là gì? Đặc điểm

Ý nghĩa thống kê

Khái niệm

ý nghĩa thống kê trong tiếng Anh là ý nghĩa thống kê .

Bạn đang xem: Không có ý nghĩa thống kê là gì

Ý nghĩa thống kê là kết luận rằng kết quả của một thử nghiệm hoặc thử nghiệm không xảy ra một cách ngẫu nhiên hay ngẫu nhiên, mà là bởi một nguyên nhân cụ thể.

Kết luận Ý nghĩa thống kê rất quan trọng trong các ngành phụ thuộc nhiều vào phân tích và nghiên cứu dữ liệu, chẳng hạn như kinh tế, tài chính, đầu tư, khoa học y tế, vật lý và sinh học.

Ý nghĩa thống kê có thể mạnh hoặc yếu. Khi phân tích một tập dữ liệu và thực hiện các thử nghiệm cần thiết để phân biệt liệu một hay nhiều biến ảnh hưởng đến kết quả, ý nghĩa thống kê mạnh chỉ ra rằng kết quả là có thật và không phải do các yếu tố ngẫu nhiên. Tóm lại, một thống kê được coi là đáng tin cậy hơn nếu nó có ý nghĩa.

Các vấn đề thường nảy sinh trong quá trình kiểm tra ý nghĩa thống kê bởi vì các nhà nghiên cứu thường sử dụng các mẫu dân số hơn là kiểm tra quần thể trực tiếp. Do đó, mẫu cần phải đại diện cho dân số, hoặc dữ liệu chứa trong mẫu không được sai lệch trong mọi trường hợp.

Trong hầu hết các lĩnh vực khoa học, bao gồm cả kinh tế học, ý nghĩa thống kê được đưa ra ở mức 95% (đôi khi là 99%).

Các tính năng quan trọng về mặt thống kê

Các tính toán ý nghĩa thống kê (kiểm tra ý nghĩa) có thể mắc phải một số mức độ sai sót. Các nhà nghiên cứu phải xác định trước xác suất sai sót lấy mẫu, luôn có trong bất kỳ thử nghiệm nào mà không cần phải thực hiện trên toàn bộ dân số.

Kích thước mẫu là một thành phần quan trọng để đưa ra các kết luận có ý nghĩa thống kê, trong đó các mẫu lớn hơn ít có khả năng dẫn đến ngẫu nhiên hơn. Chỉ các mẫu đại diện ngẫu nhiên mới có thể được sử dụng trong thử nghiệm ý nghĩa thống kê. Mức chấp nhận được của một sự kiện có ý nghĩa thống kê được gọi là mức ý nghĩa.

Các nhà nghiên cứu sử dụng một tham số thống kê được gọi là giá trị p (p-value) để phân biệt liệu một sự kiện có dưới mức ý nghĩa hay không; nếu có, kết quả có ý nghĩa thống kê. p-value là một hàm của giá trị trung bình và độ lệch chuẩn thu được từ các mẫu dữ liệu.

Giá trị p biểu thị xác suất mà một kết quả thống kê sẽ xảy ra do ngẫu nhiên hoặc do lỗi lấy mẫu. Nói cách khác, giá trị p đại diện cho rủi ro khi không có sự khác biệt hoặc mối quan hệ trong thực tế. Giá trị p phải thấp hơn mức ý nghĩa để kết quả có ý nghĩa thống kê.

Ngược lại với mức ý nghĩa là độ tin cậy, được tính bằng 1 trừ đi mức ý nghĩa. Nó cho thấy mức độ tin cậy rằng kết quả thống kê không phải do ngẫu nhiên hoặc do lỗi lấy mẫu. Các phép thử thống kê có độ tin cậy bình thường là 95% và mức ý nghĩa bình thường hoặc giá trị p là 5%.

Một số lưu ý

Ý nghĩa thống kê không phải lúc nào cũng chỉ ra ý nghĩa thực tế, có nghĩa là kết quả không phải lúc nào cũng áp dụng cho các tình huống trong thế giới thực. Hơn nữa, ý nghĩa thống kê có thể bị hiểu sai khi các nhà nghiên cứu không sử dụng ngôn ngữ cẩn thận khi báo cáo kết quả. Bởi vì một kết quả có ý nghĩa thống kê không có nghĩa là nó không ngẫu nhiên, mà chỉ là xác suất ngẫu nhiên của nó bị giảm đi rất nhiều.

Chỉ vì hai chuỗi dữ liệu có liên quan chặt chẽ với nhau không có nghĩa là nó có quan hệ nhân quả. Ví dụ, số phim do nam diễn viên Nicolas Cage đóng trong một năm nhất định có tương quan cao với số vụ chết đuối do tai nạn trong bể bơi. Nhưng mối tương quan này không đúng, vì không có lý thuyết nào có thể giải thích được hai sự kiện trên.

Ý nghĩa thống kê Một vấn đề khác có thể phát sinh là dữ liệu trong quá khứ và kết quả từ dữ liệu đó, cho dù có ý nghĩa thống kê hay không, không chắc chắn liệu chúng sẽ phản ánh hiện tượng hiện tại hay tương lai.

Trong đầu tư, điều này có thể biểu hiện ở việc các mô hình định giá không hoạt động bình thường trong cuộc khủng hoảng tài chính, khi các mối tương quan thay đổi và các biến số không tương tác như bình thường. Ý nghĩa thống kê cũng có thể giúp các nhà đầu tư phân biệt liệu một mô hình định giá tài sản có tốt hơn mô hình định giá tài sản khác hay không.

Những điểm chính

– Ý nghĩa thống kê là kết luận rằng một thử nghiệm thống kê hoặc kết quả thử nghiệm có thể được quy cho một nguyên nhân cụ thể.

– Số liệu thống kê càng quan trọng, thì thống kê đó càng được coi là đáng tin cậy.

– Để kiểm tra ý nghĩa thống kê, cũng cần phải giả định một mức độ sai số nhất định có thể xảy ra.

– Ý nghĩa thống kê có thể bị hiểu sai nếu các nhà nghiên cứu không sử dụng ngôn ngữ cẩn thận khi báo cáo kết quả.

– Sử dụng các bài kiểm tra ý nghĩa thống kê tùy thuộc vào cách nghiên cứu được tiến hành

(theo investmentopedia )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button