Hỏi Đáp

Call margin là gì? Khi nào thì bị call margin trong chứng khoán

Một cuộc gọi ký quỹ là một tình huống trong đó công ty chứng khoán yêu cầu khách hàng thanh toán tiền mua hoặc tăng số lượng chứng khoán được thế chấp.

Ký quỹ là hành vi nhà đầu tư vay thêm tiền từ các công ty chứng khoán để tăng sức mua chứng khoán, sau đó sử dụng chính chứng khoán đã mua làm tài sản thế chấp. Khi thị trường giảm điểm và tỷ lệ tài sản ròng / chứng khoán giảm xuống dưới tỷ lệ ký quỹ duy trì cho phép, các công ty chứng khoán sẽ tiến hành “cuộc gọi ký quỹ”.

Bạn đang xem: Margin call trong chứng khoán là gì

Ví dụ: một công ty chứng khoán đưa ra mức ký quỹ duy trì 40%. Nhà đầu tư có 200 triệu Rupiah và một khoản “ký quỹ” – vay 100 triệu Rupiah khác từ một công ty chứng khoán để mua cổ phiếu a. Một khối cổ phiếu được dùng làm tài sản thế chấp cho khoản vay.

Giả sử giá cổ phiếu a giảm 45%, nhà đầu tư sẽ mất 90 triệu Rp nếu không sử dụng ký quỹ. Nhưng nhờ sử dụng tiền ký quỹ với tổng sức mua 300 triệu Rp, giá trị cổ phiếu giờ chỉ còn 165 triệu Rp, tức 135 triệu Rp đã “bốc hơi”. Sau khi trừ đi các khoản vay từ các công ty chứng khoán, tài sản ròng của nhà đầu tư là 65 triệu Rp.

Tỷ lệ tài sản ròng trên giá trị chứng khoán lúc đó là 65/165 = 39,3%, thấp hơn tỷ lệ ký quỹ 40% cần duy trì nên công ty chứng khoán sẽ “margin call”. Nhà đầu tư có hai lựa chọn: hoặc bán một số cổ phiếu, hoặc trả nhiều hơn để tỷ lệ giá trị ròng / giá trị cổ phiếu lớn hơn tỷ lệ cho phép.

Nếu nhà đầu tư không thực hiện yêu cầu này đúng thời hạn, công ty chứng khoán có quyền tự nguyện bán chứng khoán của nhà đầu tư mà không cần thương lượng. Nói cách khác, đó là một vụ tịch thu tài sản.

Mỗi công ty chứng khoán có các quy định khác nhau về hình thức gọi ký quỹ. Thông thường, các nhà đầu tư nhận được một cuộc điện thoại hoặc tin nhắn thông báo quyết định. Những người khác sử dụng email nhiều lần tùy thuộc vào mức ký quỹ của khách hàng.

Ví dụ: Fuxing Securities sẽ đưa ra thư cảnh báo cho khách hàng khi tỷ lệ ký quỹ tài khoản chỉ cao hơn 5% so với tỷ lệ ký quỹ duy trì. Khi tài khoản giảm xuống dưới mức duy trì, công ty sẽ gửi thư “cuộc gọi ký quỹ” yêu cầu tài sản bổ sung.

Khung thời gian để thêm tiền mặt hoặc xử lý tài sản để đưa tỷ lệ ký quỹ trở lại ngưỡng ban đầu khác nhau tùy theo công ty, nhưng thường mất không quá 2 ngày làm việc. Thậm chí, theo mức độ nghiêm trọng của tỷ lệ ký quỹ, thời gian xử lý cuộc gọi giữa các tài khoản của cùng một công ty cũng khác nhau.

Sau đây là ví dụ về ngưỡng kiểm soát và trạng thái giao dịch ký quỹ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (hsc), được cập nhật kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2022.

Lưu ý: Tỷ lệ ký quỹ = tài sản ròng / yêu cầu ký quỹ ban đầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button