Phân biệt thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ

Sự khác biệt giữa thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ là gì? Dựa trên các tiêu chí cơ bản do pháp luật quy định, chúng tôi xin phân biệt như sau

Khái niệm

– Thuế chống bán phá giá:

Bạn đang xem: Thuế nhập khẩu bổ sung là gì

+ Theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, thuế chống bán phá giá được áp dụng đối với hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam gây thiệt hại hoặc có nguy cơ gây thiệt hại, thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành ngành sản xuất trong nước

– Thuế đối kháng:

+ là khoản thuế nhập khẩu bổ sung được đánh khi hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc có nguy cơ gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc cản trở sự hình thành của ngành sản xuất trong nước

– Thuế Tự vệ:

+ là khoản thuế nhập khẩu bổ sung được đánh trong trường hợp nhập khẩu quá nhiều hàng hóa vào Việt Nam gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn chặn việc hình sự hóa hàng hóa do sản xuất trong nước.

& gt; & gt; Xem thêm: Thuế chống bán phá giá theo quy định mới nhất là gì?

Điều kiện áp dụng

– Thuế chống bán phá giá

+ Hàng hóa nhập khẩu bán phá giá tại Việt Nam phải ghi rõ biên độ bán phá giá;

+ Bán phá giá hàng hóa đã gây ra hoặc có khả năng gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc cản trở sự hình thành của ngành sản xuất trong nước

– Thuế đối kháng

Xem thêm: Đặc tính và điều kiện sinh thái của cây mai vàng

+ Hàng hóa nhập khẩu được xác định là được trợ giá theo quy định của pháp luật;

+ Hàng hóa nhập khẩu gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc cản trở sự hình thành của ngành sản xuất trong nước

– Thuế Tự vệ

+ Sự gia tăng đáng kể về số lượng, số lượng hoặc giá trị của hàng hóa nhập khẩu so với số lượng, số lượng hoặc giá trị của hàng hóa tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp, về số lượng, số lượng hoặc giá trị tuyệt đối hoặc tương đối. Sản xuất trong nước;

+ Sự gia tăng số lượng, khối lượng hoặc giá trị hàng hóa nhập khẩu gây ra hoặc có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho các ngành sản xuất tương tự trong nước hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp hoặc cản trở sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Nguyên tắc có thể áp dụng

– Thuế chống bán phá giá

+ Thuế chống bán phá giá chỉ áp dụng trong phạm vi cần thiết; ngăn chặn một cách hợp lý hoặc hạn chế thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước;

+ Thuế chống bán phá giá được thu trong quá trình điều tra và phải dựa trên kết luận điều tra;

+ Thuế chống bán phá giá áp dụng đối với hàng hóa bán phá giá vào Việt Nam;

+ Việc thu thuế chống bán phá giá sẽ không gây tổn hại đến lợi ích kinh tế và xã hội trong nước

– Thuế đối kháng

+ Thuế đối kháng chỉ áp dụng trong phạm vi cần thiết; ngăn chặn hợp lý hoặc hạn chế thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước;

+ Việc truy thu thuế chống trợ cấp được thực hiện trong quá trình điều tra và phải căn cứ vào kết luận điều tra theo quy định của pháp luật;

Xem thêm: Thế nào là đoạn văn?

+ Thuế chống trợ cấp được áp dụng đối với hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam;

+ Việc thu thuế đối kháng không được làm tổn hại đến lợi ích kinh tế và xã hội trong nước

– Thuế Tự vệ

+ Phạm vi và mức độ cần thiết của thuế tự vệ là nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước và tạo điều kiện cho ngành này nâng cao năng lực cạnh tranh;

+ Việc thu thuế tự vệ phải dựa trên kết quả điều tra; ngoại trừ thuế tự vệ tạm thời;

+ Thuế tự vệ được áp dụng trên cơ sở không phân biệt đối xử, không phân biệt xuất xứ của hàng hóa.

Thời hạn nộp đơn

– Thuế chống bán phá giá

+ Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá không quá 05 năm, kể từ ngày quyết định áp dụng có hiệu lực. Nếu cần thiết, quyết định đánh thuế chống bán phá giá có thể được gia hạn.

– Thuế đối kháng

+ Thuế chống trợ cấp được áp dụng trong thời hạn không quá 05 năm, kể từ ngày quyết định áp dụng có hiệu lực. Nếu cần thiết, quyết định áp thuế đối kháng có thể được gia hạn.

– Thuế Tự vệ

+ Thời gian thu thuế tự vệ không quá năm 2004, bao gồm cả thời gian áp dụng thuế tự vệ tạm thời. Thời gian áp dụng thuế tự vệ có thể được gia hạn thêm không quá 6 năm nếu vẫn còn thương tích nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước và có bằng chứng cho thấy ngành đang điều chỉnh để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trên đây là sự khác biệt dựa trên các yếu tố cơ bản của ba loại thuế trên. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ để được tư vấn.

Xem thêm: Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM (VNU-EPT) năm 2022

Viết một bình luận