Quan hệ sản xuất là gì?

Bạn đang quan tâm đến: Quan hệ sản xuất là gì? tại Thietkequan.com

Quan hệ sản xuất là một trong những nội dung quan trọng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Tuy nhiên, đây là nội dung rộng và khó hơn. Vì vậy câu hỏi này rất dễ nhầm lẫn và khó tiếp cận.

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số nội dung để trả lời câu hỏi này: Quan hệ sản xuất là gì?

Quan hệ sản xuất là gì?

Trước khi hiểu sâu về khái niệm quan hệ sản xuất, chúng ta hãy giới thiệu một số khái niệm cần thiết, cụ thể:

Bạn đang xem: Cải tạo quan hệ sản xuất là gì

–Sản xuất là hoạt động chính trong hoạt động kinh tế của con người. Sản xuất là quá trình tạo ra một sản phẩm để sử dụng hoặc trao đổi thương mại.

Quan hệ sản xuất là khái niệm dùng để chỉ mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, là một trong những biểu hiện của quan hệ xã hội và có vai trò trong toàn bộ quan hệ xã hội, vì quan hệ sản xuất là quan hệ đầu tiên. và xác định mối quan hệ khác.

– Mối quan hệ sản xuất bao gồm 3 khía cạnh sau:

+ Phân phối sản phẩm lao động.

Xem thêm: Ngày 6/4 là ngày gì? Nguồn gốc, ý nghĩa ngày 6 tháng 4 – META.vn

+ Quan hệ lao động và quan hệ tổ chức sản xuất.

+ Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất.

Có thể thấy, trong ba mặt của quan hệ sản xuất thì quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu là quan hệ cơ bản và quan hệ cụ thể của mỗi xã hội. Quan hệ sở hữu quyết định mối quan hệ giữa tổ chức quản lý sản xuất và quan hệ phân phối sản phẩm. Để cải cách và củng cố quan hệ sản xuất, một vấn đề quan trọng được hội nghị nhấn mạnh là phải tiến hành đồng thời ba mặt.

Mối quan hệ giữa sản xuất và năng suất

Thứ nhất: Mối quan hệ giữa sản xuất và lực lượng sản xuất là mối quan hệ thống nhất, bao hàm khả năng chuyển hoá các mặt đối lập và phát sinh mâu thuẫn.

– Lực lượng sản xuất càng phát triển càng dễ phá vỡ mối quan hệ thống nhất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Các hình thái kinh tế đôi khi kìm hãm lực lượng sản xuất, vì vậy giữa chúng phải thiết lập mối quan hệ thống nhất theo nguyên tắc quan hệ sản xuất phải đáp ứng nhu cầu của lực lượng sản xuất.

Xem thêm: Clean up after yourself là gì

– Mối quan hệ giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất là mối quan hệ biện chứng giữa nội dung vật chất – kỹ thuật và hình thái kinh tế của quá trình sản xuất xã hội.

Sự vận động mâu thuẫn này là một quá trình từ thống nhất đến khác biệt và đối lập, phát sinh những nhu cầu khách quan, cần được giải quyết theo nguyên tắc quan hệ sản xuất phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất.

Thứ hai: Mối quan hệ giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất là mối quan hệ thống nhất biện chứng, lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất.

– Đây là hai mặt cơ bản và không thể tránh khỏi của quá trình sản xuất. Trong đó, lực lượng sản xuất là nội dung vật chất của quá trình sản xuất, còn quan hệ sản xuất là hình thức kinh tế của quá trình đó. Trong cuộc sống hiện nay không thể kết hợp các yếu tố của quá trình sản xuất để tạo ra khả năng biến đổi vật chất tự nhiên trên thực tế, và điều này không xảy ra trong một số hình thái kinh tế.

——Quan hệ sản xuất và năng suất là quan hệ thống nhất và quy định lẫn nhau. Để thích ứng với một hoàn cảnh nhất định của sự phát triển của lực lượng sản xuất cũng phải có quan hệ sản xuất thích ứng với sự phát triển thực tế của lực lượng sản xuất. và quản lý tư liệu sản xuất. và quản lý. Quản lý, tổ chức và phân phối.

– Sự thống nhất biện chứng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tuân theo nguyên tắc khách quan là quan hệ sản xuất phụ thuộc vào sự phát triển thực tế của lực lượng sản xuất thực tế trong từng thời kỳ lịch sử. một lịch sử nhất định.

+ Quan hệ sản xuất chỉ là hình thức kinh tế của quá trình sản xuất, còn năng suất là nội dung vật chất – kỹ thuật của quá trình đó. Với tư cách là hình thức kinh tế của quá trình sản xuất, quan hệ sản xuất luôn có tác động trở lại năng suất, có thể tích cực hoặc tiêu cực, tùy thuộc vào quan hệ sản xuất đó có phù hợp với tình hình thực tế hay không. và các nhu cầu khách quan của phát triển năng suất.

Vậy, mối quan hệ với sản xuất là gì? Câu hỏi này đã được chúng tôi giải đáp chi tiết trong bài viết trên. Ngoài ra, chúng ta còn phân tích một số nội dung về mối quan hệ giữa sản xuất và năng suất. Chúng tôi hy vọng nội dung trong bài viết hữu ích với bạn.

Xem thêm: Apple Watch Series 6 40mm 4G Viền Nhôm Dây Cao Su | Giá rẻ

Viết một bình luận