Hỏi Đáp

Giá trị bảo hiểm là gì? Bảo hiểm dưới giá trị và bảo hiểm trên giá trị là gì?

Bạn có thể ký hợp đồng bảo hiểm giá trị không?

Theo Điều 42, “ngành bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không được giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản có giá trị”.

Điều này phù hợp với nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm rằng người được bảo hiểm không được nhận bồi thường nhiều hơn tổn thất thực tế phải gánh chịu.

Bạn đang xem: Giá trị bảo hiểm giảm là gì

Tại sao các hợp đồng bảo hiểm được định giá quá cao

Tại thời điểm ký kết, giá trị được bảo hiểm cao hơn giá trị thị trường thực tế của tài sản.

Điều gì xảy ra nếu bạn đã có hợp đồng bảo hiểm giá trị

Nếu hợp đồng bảo hiểm được giao kết dựa trên giá trị bảo hiểm do lỗi vô ý của người được bảo hiểm thì công ty bảo hiểm phải hoàn trả phí bảo hiểm đã đóng tương ứng với số tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm. So với giá trị được bảo hiểm, sau khi trừ đi các chi phí hợp lý liên quan.

Trong trường hợp xảy ra tổn thất, công ty bảo hiểm chỉ có trách nhiệm bồi thường một phần tổn thất theo giá trị thị trường của tài sản.

2. Hợp đồng không được bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm & lt; Giá trị được bảo hiểm

giá trị bảo hiểm là gì

Chính sách không bảo hiểm là gì?

Theo quy định tại Điều 43 của “Luật Bảo hiểm”: hợp đồng bảo hiểm nhỏ là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng.

p>

Có được phép giao kết các hợp đồng có bảo đảm không?

Luật pháp cho phép giao kết tài sản được định giá thấp.

Tại sao hợp đồng bảo hiểm bị định giá thấp

Việc ký kết hợp đồng này là hành vi tự nguyện của bên mua bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm nhỏ hơn giá trị bảo hiểm.

Cách bồi thường nếu hợp đồng bị định giá thấp

Các công ty chỉ chịu trách nhiệm bồi thường tương ứng với số tiền bảo hiểm và giá trị được bảo hiểm.

Trong ví dụ ở đầu bài viết: Giả sử rằng chiếc xe đã cũ nát do sử dụng trong thời gian trước khi bị mất, nên giá thị trường lúc đó chỉ là 15 triệu Rupiah. Công ty bảo hiểm chỉ có trách nhiệm thanh toán đủ chi phí sửa chữa xe, để khôi phục một nửa trong số 15 triệu Rupiah, tức là khôi phục lại chiếc xe với giá 11,25 triệu Rupiah. Để khôi phục giá trị về mức 15 triệu Rp trước khi bị mất, bên mua bảo hiểm phải trả thêm 3,75 triệu Rp.

Có nên ký hợp đồng không được bảo hiểm không?

Bên mua bảo hiểm có thể chọn số tiền thấp hơn giá trị được bảo hiểm vì một số lý do:

  • Giảm phí bảo hiểm
  • Cảm thấy ít bị lỗ hơn.

Tuy nhiên, có thể thấy mức giảm tương ứng của số tiền bảo hiểm là rất lớn so với số tiền bảo hiểm tiết kiệm được. Do đó, nếu bên mua bảo hiểm quyết định mua bảo hiểm, thì một hợp đồng như vậy không thực sự mang lại sự bảo vệ tài chính tốt cho bên mua bảo hiểm.

3. Hợp đồng bảo hiểm mệnh giá: số tiền bảo hiểm = giá trị bảo hiểm

giá trị bảo hiểm là gì

Đây là chính sách bảo hiểm tài sản phổ biến nhất. Số tiền bảo hiểm bằng giá trị thị trường của tài sản tại thời điểm ký kết. Do đó: Số tiền được bảo hiểm = Giá trị được bảo hiểm = Giá trị thị trường hợp lý.

Khi đó, trong trường hợp xảy ra tổn thất, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường 100% giá trị tài sản trước khi xảy ra tổn thất theo các điều khoản mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Giá trị bảo hiểm giảm là bao nhiêu? Nó có liên quan đến số tiền được bảo hiểm trong bảo hiểm tài sản không?

“Giảm giá trị bảo hiểm” là một thuật ngữ phổ biến và không chính xác để chỉ việc giảm số tiền bảo hiểm. Đây là một khái niệm không thuộc về bảo hiểm tài sản mà là bảo hiểm nhân thọ hay còn gọi là bảo hiểm nhân thọ cắt mặt.

Theo các điều khoản của hợp đồng, khách hàng có thể chọn giảm số tiền bảo hiểm trong thời hạn của hợp đồng hoặc khi gia hạn. Điều này sẽ dẫn đến phí bảo hiểm thấp hơn và giúp người tham gia tự chủ và linh hoạt trong việc:

  • Giảm nhẹ gánh nặng tài chính với rủi ro giảm thiểu (trả hết nợ, tiết kiệm …)
  • Chuyển một phần vốn từ quỹ bảo hiểm sang mục đích khác (đầu tư, kinh doanh …)
  • Những thay đổi trong ngân sách cá nhân hoặc gia đình không cho phép cùng một khoản thanh toán.

Tóm lại, “giảm giá trị bảo hiểm” trong bảo hiểm tài sản không liên quan gì đến giá trị có thể bảo hiểm – là nội dung chính của bài viết này.

Hy vọng từ bài viết trên, các thuật ngữ “giá trị được bảo hiểm”, “số tiền bảo hiểm”, “bảo hiểm giá trị” và “bảo hiểm không đủ” trong bảo hiểm tài sản là gì. Giá trị là gì “không còn xa lạ và khó hiểu với bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button